Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

24 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Klimaat" is vervangen door "Milieubeheer".
U heeft gezocht naar pagina's: "Milieubeheer"

Analyse van handhavingsrisico's; Het opzetten van een systematiek

Dit onderzoek heeft betrekking op de mogelijkheid om op structurele wijze de fraudegevoeligheid voor nieuwe regelgeving te...

Publicatie | 01-07-1999

Handhaven op niveau

Nadat van verschillende instanties advies was ontvangen verscheen in juli 1996 het kabinetsstandpunt op het rapport van de...

Publicatie | 30-06-1998

Handhaving milieuregelgeving afvalstoffen

Deze studie is verricht ten behoeve van de Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving (Commissie...

Publicatie | 26-11-1997

Samen sterk met maatwerk; Een onderzoek naar de samenwerking tussen gemeenten bij de handhaving van milieurecht en ruimtelijk bestuursrecht

Het onderzoek bouwt voort op een onderzoek naar de effectiviteit van de milieurechtshandhaving dat door de Vrije Universiteit...

Publicatie | 01-11-1997

Zelfsturing in de strafrechtsketen

De centrale overheid heeft steeds minder greep op de rechtshandhaving op decentraal en lokaal niveau. Lagere bestuurlijke...

Publicatie | 30-05-1997

Een internationaal onderzoek naar het doorberekenen van handhavingskosten

Dit rapport geeft de uitgangspunten voor en de praktijk van het doorberekenen van handhavingskosten in verschillende...

Publicatie | 01-07-1996

Ervaringen met de Awb; Besluiten over ruimtelijke ordening, milieu en standplaatsen

De (algemene) onderzoeksopdracht hield in een antwoord te vinden op de volgende vragen: In hoeverre voldoet de toepassing van...

Publicatie | 01-07-1996

Milieurecht en zelfregulering

De omvang en ernst van de milieucriminaliteit lijken almaar toe te nemen. Recente rapporten hebben een zorgelijke en soms...

Publicatie | 22-12-1994

Openbaar ministerie en milieu: terugblik op 1992; Tweede meting 'planning & control milieuwethandhaving'

Meting betreffende de stand van zaken van de milieutaak van het openbaar ministerie. Deze meting is het vervolg op de...

Publicatie | 30-06-1994

Tijd voor tijdschrijven; resultaten van het project Tijdschrijven milieu-openbaar ministerie, ressort Amsterdam

Als doelstelling van het onderzoek in gekoppeld aan het project Tijdschrijven is geformuleerd: Het zichtbaar maken van de...

Publicatie | 13-09-1993

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term