Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

22 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Buurt"

Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik

Dit onderzoek naar jeugddelinquentie, het gebruik van alcohol en drugs en slachtofferschap is onderdeel van het tweede...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2008

Ruimtelijke aspecten van diefstal in de detailhandel; Secundaire analyse van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven

De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) inventariseert jaarlijks de mate waarin het Nederlands bedrijfsleven te maken...

Onderzoek met publicatie | 10-04-2008

Politiemonitor bevolking 2001; Landelijke rapportage

Rapportage van de vijfde meting van het landelijk onderzoek Politiemonitor Bevolking. Het onderzoek bevat een groot aantal...

Publicatie | 01-05-2001

Communities and Crime

Publicatie | 01-01-2000

Bemiddelen bij conflicten tussen buren; Een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten met Buurtbemiddeling in Nederland

In dit boek worden initiatieven geanalyseerd die vanaf 1996 zijn gestart in Rotterdam, Zwolle, en Gouda met vrijwillige...

Publicatie | 01-10-1999

Politiemonitor bevolking; Landelijke rapportage; meting 1999

Het rapport bestaat uit drie delen. In deel A wordt een beschrijving gegeven van de (on)veiligheid en het feitelijk...

Publicatie | 28-06-1999

De spijker op zijn kop; verslag van een verkennend onderzoek naar de achtergronden van de gebeurtenissen in het Arnhemse Spijkerkwartier in 1995

In de tweede helft van 1995 deden zich in het Arnhemse Spijkerkwartier en de Rotterdamse wijk Spangen enkele manifestaties...

Publicatie | 06-09-1996

Duits drugstoerisme; Een veldonderzoek onder Duitse druggebruikers in Arnhem

Naar aanleiding van een volksoproer in de Arnhemse wijk Klarendal hebben de Arnhemse politie en het openbaar ministerie...

Publicatie | 01-08-1991

Criminaliteit in de grote stad

Het 'terug naar de natuur' van de jaren zeventig lijkt in de jaren tachtig te zijn afgewisseld door een 'toch maar weer terug...

Publicatie | 30-11-1989

Kleine criminaliteit in Utrecht

In het kader van de werkzaamheden van de Commissie kleine criminaliteit zijn in de gemeente Utrecht enkele proefprojecten...

Publicatie | 17-11-1986

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Buurt'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term