Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

18 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Opvoeding"

Crime Prevention by Early Intervention

Publicatie | 30-06-1997

De dunne draad tussen doorgaan en stoppen; Een kwalitatief oriënterend onderzoek naar criminaliteitsbevorderende en -remmende factoren bij allochtone jongeren

In dit onderzoek zijn vijftien jongeren in de leeftijdscategorie van 25 tot en met 35 jaar die vanaf hun vroege adolescentie...

Publicatie | 01-04-1997

Preventief ingrijpen in het gezin

De roep om gezinsinterventies leidt tot de vraag of hulp en ondersteuning ook kunnen worden opgelegd wanneer er geen sprake...

Publicatie | 30-08-1996

Straffen in een moderne samenleving; Josine Junger-Tas symposium

Voor het WODC is 1994 een bijzonder jaar. Het wetenschappelijk centrum van het ministerie van Justitie viert dan onder deze...

Publicatie | 30-03-1994

Jonge uithuisgeplaatste kinderen nader bekeken; Een follow-up onderzoek naar hun ontwikkeling

Het onderzoek wil de ontwikkeling van kinderen gedurende twee jaar volgend op hun uithuisplaatsing beschrijven en de...

Publicatie | 01-04-1990

Gezin, opvoeding en criminaliteit

Dit themanummer over gezinsopvoeding en criminaliteit sluit een trits waarin Justitiƫle Verkenningen aandacht heeft besteed...

Publicatie | 30-11-1988

De tweede generatie gastarbeiders

Op dit moment verblijven in ons land circa 50.000 Turkse en Maroldcaanse gastarbeiderskinderen. Het is deze tweede generatie'...

Publicatie | 30-06-1979

Vrouwen en criminaliteit

Dit themanummer is gewijd aan de criminaliteit van vrouwen en aan de vrouw als slachtoffer van geweldsdelicten.

Publicatie | 01-06-1975

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term