Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

47 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Hulpverlening door politie" is vervangen door "Politiele hulpverlening".
U heeft gezocht naar pagina's: "Politiele hulpverlening" en/of "Politiele slachtofferhulp"

Maatregelen ter voorkoming van secundair en herhaald slachtofferschap

Het doel van dit onderzoek is een inventarisatie van de (wettelijke) maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van...

Onderzoek met publicatie | 25-02-2014

Kattenkwaad, of misdaad in het verschiet?; Een evaluatie van het werkproces 'Vroegsignaleren & doorverwijzen 12-min delictplegers'

De politie komt in de praktijk ook kinderen, jonger dan 12 jaar, tegen die delicten plegen (verder te noemen 12-min...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2013

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

In hoeverre voldoet de Wet veiligheidsregio's in de praktijk aan de verwachtingen wat betreft het functioneren van het...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2013

Eerste meting slachtoffermonitor; Ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning: Deel 1: politie

Met de slachtoffermonitor zal periodiek worden gemeten wat de ervaringen zijn van slachtoffers die te maken hebben gehad met...

Onderzoek met publicatie | 22-01-2013

Stand van zaken interdepartementale aanpak huiselijk geweld

In 2003 (door ES&E) en 2006 (door Beke) hebben inventarisaties plaatsgevonden m.b.t. de aanpak van huiselijk geweld door...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2010

Herhaald slachtofferschap; Evaluatie van het project Herhaald slachtofferschap

Dit is een evaluatie van het project “Herhaald Slachtofferschap” onder leiding van Slachtofferhulp Nederland in de regio...

Onderzoek met publicatie | 15-08-2008

De praktijk van schadevergoeding voor slachtoffers van misdrijven

Dit is een onderzoek naar de vraag hoe schadebemiddeling door politie en OM verloopt en hoe de schadeclaim binnen het...

Onderzoek met publicatie | 12-10-2007

Tevredenheid van slachtoffers met 'rechtspleging' en slachtofferhulp; Een victimologische en rechtspsychologische secundaire analyse

Eind 2005 is een onderzoek naar de tevredenheid van slachtoffers van misdrijven met slachtofferzorg afgerond. Dit onderzoek...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2007

Procesanalyse doorverwijzing van politie naar slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland is een onafhankelijke stichting die jaarlijks bijna 95.000 slachtoffers van delicten emotioneel,...

Onderzoek met publicatie | 06-06-2006

De tevredenheid van slachtoffers van misdrijven met de slachtofferzorg; Eindrapport

De regering wil, in aansluiting op een EU-kaderbesluit d.d. 15 maart 2001 inzake de status van het slachtoffer in de...

Onderzoek met publicatie | 04-11-2005

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term