Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

21 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Piw-ers" is vervangen door "Bewaarders".
U heeft gezocht naar pagina's: "Bewaarders"

Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen

Dit onderzoek heeft betrekking op arbeidsverzuim van gevangenispersoneel als gevolg van onderlinge agressie en geweld en de...

Onderzoek met publicatie | 16-08-2007

Allochtonen en detentie

De Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie is op zoek naar informatie over de gevolgen van...

Publicatie | 01-05-1999

Werken met mensen; Een onderzoek naar werksituatie en functioneren van penitentiair inrichtingswerkers

De centrale vraag van het onderzoek is in hoeverre de eisen vanuit de thans vigerende 'filosofie' van het gevangeniswezen...

Publicatie | 01-01-1990

Bewaarders en stress; een evaluatie van het gebruik van de vragenlijst organisatiestress

In dit paper zal op een aantal aspecten van het gebruik van de aangepaste versie van de 'vragenlijst organisatiestress'...

Publicatie | 19-11-1987

Evaluatie van het beleidsplan 1983 van het Huis van Bewaring te Rotterdam; verslag van een onderzoek naar de mening van bewaarders en gedetineerden over het beleidsplan en de regiemsdifferentiatie

Dit onderzoek richt zich op de mening van bewaarders en gedetineerden over de gang van zaken in de inrichitng in het algemeen...

Publicatie | 10-11-1987

In dynamisch evenwicht; Een verkennend onderzoek naar de gedetineerdensubcultuur in drie Nederlandse gevangenissen

Verslag van een verkennend onderzoek naar bestaan, aard en inhoud van de gedetineerdencultuur in Nederland. Hiervoor werden...

Publicatie | 06-09-1987

Studies on the Dutch prison system

The series ‘Dutch studies on Crime and Justice’ is meant to meet this need for wider distribution. The series will consist of...

Publicatie | 01-01-1987

Bewaarders in de knel

De lezer wordt in dit themanummer geconfronteerd met de problemen die het bewarend personeel ondervindt in de werksituatie....

Publicatie | 30-04-1984

Vreemdelingen, etnische minderheden

In het inleidende artikel getiteld: Discriminatie in de grote steden, wordt gepoogd een antwoord te geven op de vraag onder...

Publicatie | 30-11-1981

Personeel en regiem; Opstelling en meningen van gevangenispersoneel in twee inrichtingen voor middellanggestraften

Het onderzoek 'middellang-gestraften' heeft ten doel het beleid ten aanzien van deze categorie gedetineerden te evalueren....

Publicatie | 01-05-1979

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term