Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

26 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Grensprocedure" is vervangen door "Asielprocedure".
U heeft gezocht naar pagina's: "Asielprocedure" en/of "Verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd" en/of "Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd" en/of "Ac-procedure" en/of "Vvtv"

Gender (h)erkennen in recht en criminaliteit

In dit themanummer staat de vraag centraal wat genderanalyse ons kan leren op het terrein van recht, criminaliteit en...

Publicatie | 19-08-2013

Pardon?; Evaluatie van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

Onder bepaalde voorwaarden konden vreemdelingen die onder de oude vreemdelingenwet een asielaanvraag hebben ingediend en nog...

Onderzoek met publicatie | 17-04-2012

Evaluatie asielramingen

Bij de evaluatie van de asielramingen gaat het in dit geval om drie onderdelen: De prognose van de asielaanmeldingen door de...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2010

Zorgvuldigheid van asielbeslissingen; Een vergelijking tussen de oude de nieuwe Vreemdelingenwet

Dit rapport is onderdeel van de 'Evaluatie van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot de asielprocedure' van de...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Doorlooptijden asielprocedures Vreemdelingenwet 2000

Dit onderzoek maakt deel uit van de 'Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 - De asielprocedure' van de Commissie Evaluatie...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Evaluatie Vreemdelingenwet 2000; De asielprocedure (deel 1 en 2)

Doel van het onderzoek is de werking en de gevolgen van de Vreemdelingenwet 2000 te evalueren. Deze tweedelige rapportage...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Invoering en uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot asiel; Een procesevaluatie

Deze procesevaluatie met betrekking tot de asielprocedure maakt deel uit van de rapportage 'Evaluatie Vreemdelingenwet 2000:...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

De gevolgen van de jurisprudentie van de Raad van State voor de AC-procedure

Dit onderzoek wil inzicht bieden in de veranderingen die ten gevolge van de jurisprudentie van de Afdeling...

Onderzoek met publicatie | 06-02-2004

Immigratie; tussen beleid en werkelijkheid

In het eerste deel van dit nummer komen arbeidsmigratie, asielmigratie en de verbanden tussen beide uitvoerig aan bod. Ook...

Publicatie | 30-10-2001

Bandopname van het nader gehoor; onderzoek uitgevoerd door Regioplan Onderzoek

Dit rapport bevat de resultaten van een evaluatie-onderzoek naar de uitvoering van het experiment 'Band Opnamen van het Nader...

Publicatie | 01-10-1999

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term