Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

21 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Gedetineerdenselectie"

Een detentieconcept voor de toekomst?; Evaluatie van de verlengde pilotperiode van Detentieconcept Lelystad (DCL)

Detentieconcept Lelystad (DCL) is een pilotproject in het kader van de vernieuwingen die plaatsvinden binnen het...

Onderzoek met publicatie | 13-03-2009

Criminogene problemen onder daders die in aanmerking komen voor gedragsinterventies

Onderzoek naar criminogene factoren zal in eerste instantie gebeuren aan de hand van een research synthese. Daarnaast ligt...

Onderzoek met publicatie | 03-07-2007

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc); Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, interne consistentie en congruente validiteit

Het instrument Recidive Inschattings Schalen (RISc) is gebaseerd op een Engelstalig instrument (OASys). Tijdens de...

Onderzoek met publicatie | 05-06-2007

Evaluatie detentieconcept Lelystad

Het Detentieconcept Lelystad (DCL) is een pilotinrichting waar 150 kortverblijvenden in zespersoonscellen zijn ondergebracht....

Onderzoek met publicatie | 25-05-2007

Gezondheidszorg in het gevang; Onderzoek naar vraag en aanbod van justitiële tweedelijns gezondheidszorg

De centrale probleemstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: Hoe ziet de vraag van justitiële inrichtingen en...

Onderzoek met publicatie | 04-04-2007

Met meer op één kamer?; Meerpersoonskamers in de justitiële jeugdinrichtingen

De sector JJI (Justitiële Jeugd Inrichtingen) ziet zich de komende jaren voor de opdracht gesteld te bezuinigen en...

Onderzoek met publicatie | 01-09-2006

Verslaafde justitiabelen op hun plaats?; Evaluatie van de pilots Justitiële Verslavingszorg

De pilots Ketenzorg, Voordeur en Co-morbiditeit maken deel uit van het project Justitiële Verslavingszorg. Dit project is...

Onderzoek met publicatie | 20-05-2005

Evaluatie Penitentiaire beginselenwet en Penitentiaire maatregel

Op 1 januari 1999 zijn de Penitentiaire beginselenwet (PBW), ter vervanging van de Beginselenwet gevangeniswezen, en de...

Publicatie | 01-07-2001

Suïcides in detentie

Dit is een onderzoek naar de mogelijkheid om gedetineerden met hoog suïciderisico bij binnenkomst in een huis van bewaring te...

Publicatie | 28-06-1999

De bevolking van het Huis van Bewaring Rotterdam gedifferentieerd

Doel van deze eerste inventarisatie was op korte termijn een globaal inzicht te verkrijgen in enerzijds de samenstelling van...

Publicatie | 16-09-1983

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Gedetineerdenselectie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term