Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

25 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Australie"

Koude uitsluiting; Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om deze tegen te gaan

De Minister heeft in een debat met de Tweede Kamer d.d. 11 september 2008, bij de behandeling van een wetsvoorstel tot...

Onderzoek met publicatie | 01-04-2011

Uitgenodigde vluchtelingen; Beleid en de maatschappelijke positie in nationaal en internationaal perspectief

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: 'Wat is de maatschappelijke positie van uitgenodigde vluchtelingen en zijn er...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2008

Criminal victimization in seventeen industrialized countries; Key findings from the 2000 International Crime Victims Survey

The International Crime Victimisation Survey (ICVS) is the most far-reaching programma of fully standardised sample surveys...

Publicatie | 01-07-2000

Complianceprogramma's; Een brug tussen preventieve en repressieve rechtshandhaving

Het WODC heeft KPMG de opdracht gegeven om door middel van literatuuronderzoek te inventariseren welke ervaringen men in het...

Publicatie | 01-01-2000

Kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende macht; Een internationale verkenning

Dit rapport doet verslag van een 'quick scan' van de literatuur over gehanteerde kwaliteitssystemen in de rechtspraak in de...

Publicatie | 01-05-1999

Financieel rechercheren in internationaal perspectief; Een geannoteerde bibliografie

Deze geannoteerde bibliografie is een vervolg op de literatuurverkenning Financieel rechercheren in Nederland (WODC-Notitie...

Publicatie | 01-12-1997

Elektronisch toezicht in een aantal landen

In deze literatuurverkenning naar de ervaringen met elektronisch toezicht wordt vooral aandacht besteed aan de meest recente...

Publicatie | 30-08-1995

Alternatives to prison sentences; Experiences and development

This study presents an overview of experiences with alternative sanctions in other countries with a view to the future...

Publicatie | 15-10-1994

The international legal aid scene; a concise comparison

This is an overview and a comparison of legal aid systems in a number of countries.

Publicatie | 07-04-1994

Corruptie

De vraag naar de betrouwbaarheid van de overheid staat centraal in dit themanummer. Daarbij gaat de aandacht meer in het...

Publicatie | 30-05-1991

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Australie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term