Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

26 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Gedogen"

Coffeeshops in Nederland 2012; Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2012

Dit rapport doet verslag van de elfde meting van de monitor over het aantal gedoogde verkooppunten van softdrugs...

Onderzoek met publicatie | 19-12-2013

Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops; Evaluatie van de implementatie en de uitkomsten in de periode mei-november 2012 - tussenrapportage

In de ‘Drugsbrief’ van mei 2011 wordt het voornemen geformuleerd om de coffeeshops om te vormen tot besloten clubs die alleen...

Onderzoek met publicatie | 28-06-2013

Coffeeshops in Nederland 2011; aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2011

Dit rapport doet verslag van de tiende meting van de monitor over het aantal officieel gedoogde verkooppunten van softdrugs...

Onderzoek met publicatie | 08-10-2012

Coffeeshops in Nederland 2007; aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2007

Dit is de achtste monitor over het aantal officieel gedoogde coffeeshops en het gemeentelijk beleid in Nederland. Ingegaan...

Onderzoek met publicatie | 02-12-2008

Milieustrafrecht; Onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk

In dit boek staat het milieustrafrecht centraal. In een aantal bijdragen geven onderzoekers een geactualiseerd inzicht...

Onderzoek met publicatie | 07-04-2008

Coffeeshops in Nederland 2005; Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2005

Sinds 1999 worden de aantallen coffeeshops en het gemeentelijk beleid gemonitord in jaarlijks onderzoek. Dit gebeurt in het...

Onderzoek met publicatie | 09-06-2006

Handhaving en naleving van de coffeeshopregels in 2004

Sinds 1999 wordt jaarlijks het aantal coffeeshops in Nederland en het gemeentelijk beleid rond coffeeshops in beeld gebracht....

Onderzoek met publicatie | 09-06-2006

Coffeeshops en cannabis

Het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs is nog altijd uniek in Europa en in de wereld. De bestrijding van...

Publicatie | 15-02-2006

Handhaven onder de druk der omstandigheden; Het gebruik van schriftelijke waarschuwingen door gemeenten

Dit onderzoek heeft betrekking op de vraag hoe het handhavende optreden wordt beïnvloed door (de vrees voor reacties van)...

Onderzoek met publicatie | 01-07-2005

Coffeeshops in Nederland 2004; Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2004

Sinds 1999 vindt een jaarlijkse meting plaats van het aantal coffeeshops in Nederland en het gemeentelijk beleid. In 2002...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2005

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Gedogen'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term