Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

17 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Dna-onderzoek" en/of "Haaronderzoek" en/of "Verwantschapsonderzoek" en/of "Erfelijkheidsonderzoek" en/of "Bloedspoorpatroon"

Kringen rond de dader; Grootschalig DNA-onderzoek als instrument in de de opsporing

In 1999 besluiten de Utrechtse politie en het Openbaar Ministerie om 115 mannen te benaderen met het verzoek om DNA-materiaal...

Onderzoek met publicatie | 24-11-2006

Eén spoor is geen spoor; Naar een landelijke sporendatabank voor informatiegestuurde opsporing

In het veiligheidsprogramma Naar een veiliger samenleving hebben de politieministers het voornemen geuit maatregelen te...

Onderzoek met publicatie | 27-01-2006

Forensisch DNA-onderzoek; Een rechtsvergelijkende verkenning naar de regelgeving en de praktijk van het forensisch DNA-onderzoek in Nederland, België, Duitsland, Engeland & Wales en Frankrijk

Het rapport bevat een overzicht van bestaande regelingen en praktijken met betrekking tot het toepassen van DNA-onderzoek in...

Onderzoek met publicatie | 16-12-2005

Forensische expertise

Onder invloed van de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling spelen deskundigen een steeds grotere rol in de...

Publicatie | 28-02-2004

DNA-onderzoek in opsporing en bewijsvoering in strafzaken; DNA-nulmeting

Uit ons onderzoek is gebleken dat het DNA-onderzoek vaste voet heeft gekregen in de Nederlandse strafrechtspleging. In alle...

Onderzoek met publicatie | 24-10-2003

Harmonisation in forensic expertise; An inquiry into the desirability of and opportunities for international standards

This volume contains contributions regarding different aspects of the following questions: What are the differences and...

Publicatie | 01-06-2000

Criminalistiek in Nederland

In de berichtgeving over misdaad, opsporing en bewijsvoering treft men met grote regelmaat termen aan als vingerafdrukken,...

Publicatie | 28-02-1989

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term