Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

60 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Bedrogsdelict" en/of "Fraude" en/of "Oneerlijke mededinging" en/of "Flessentrekkerij" en/of "Vervalsing" en/of "Benadeling schuldeiser" en/of "Oplichting"

Voedselcriminaliteit

Nederland en andere Europese landen zijn in de afgelopen periode opgeschrikt door verschillende voedselschandalen. Vooral in...

Publicatie | 06-05-2014

Vooronderzoek oneigenlijk gebruik verblijfsregeling mensenhandel

Doel van dit onderzoek is om vast te stellen of het mogelijk is oneigenlijk gebruik (van personen die zich ten onrechte...

Onderzoek met publicatie | 06-03-2014

Samen opgespoord?; Eindrapport "Pilot samenwerking particuliere onderzoeksbureaus met politie en OM"

In samenwerking met de Nederlandse Veiligheidsbranche (NV) is een pilot ingericht met als doel na te gaan welke rol...

Onderzoek met publicatie | 14-10-2013

Evaluatie doelmatigheid Fraudehelpdesk

In mei 2010 besloot de toenmalige minister van Justitie tot de oprichting van een helpdesk op het gebied van fraude en...

Onderzoek met publicatie | 15-05-2012

Goud

Goud oefent al eeuwenlang een grote aantrekkingskracht uit op mensen, maar is de laatste jaren wel heel erg populair. In dit...

Publicatie | 24-05-2011

Preventie van georganiseerde misdaad

Niemand hoeft tegenwoordig te worden overtuigd van de noodzaak om ook preventief te reageren op georganiseerde criminaliteit....

Publicatie | 20-04-2011

Phishing, kinderporno en advance-fee internet fraud; hypothesen van cybercrime en haar daders

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Programma Nationale Infrastructuur Cybercrime (NICC) en het WODC. De centrale...

Onderzoek met publicatie | 06-01-2011

Preventieve maatregelen horizontale fraude

De doelstelling van dit onderzoek is het verschaffen van informatie over verschillende fraudevormen waarmee het Nederlandse...

Onderzoek met publicatie | 22-11-2010

Opzet enquête financieel-economische criminaliteit en computercriminaliteit

In deze rapportage wordt een verslag gedaan van de ontwikkeling van een meetinstrument voor slachtofferschap van...

Onderzoek met publicatie | 01-09-2010

Misleidende handelspraktijken; een onderzoek naar de aard, achtergronden en aanpak van acquisitiefraude in Nederland

Nederlandse ondernemers worden geregeld geconfronteerd met misleidende aanbiedingen voor advertenties in een tijdschrift of...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2010

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term