Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

34 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Opinieonderzoek" is vervangen door "Enquete".
U heeft gezocht naar pagina's: "Enquete" en/of "Bevolkingsenquete"

Politiemonitor Bevolking 2004; Landelijke rapportage

De Politiemonitor Bevolking is een periodiek bevolkingsonderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, preventiegedrag van...

Onderzoek met publicatie | 14-05-2004

Het imago van de prostitutie; Een onderzoek naar de beeldvorming betreffende de prostitutiebranche gehouden onder de Nederlandse bevolking

De wetswijziging waarbij het algemeen bordeelverbod is opgeheven heeft tot doel van de prostitutiebranche een 'normale'...

Onderzoek met publicatie | 20-09-2002

Aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid in 2001

Aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid in 2001 is het zesde deel in een reeks studies naar aantallen verkooppunten van...

Onderzoek met publicatie | 31-05-2002

909 zorgen; Een onderzoek naar de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling

In dit onderzoek is gepoogd zicht te krijgen op de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling via een analyse van 103...

Publicatie | 01-11-2001

Monitor Bedrijven en Instellingen; Adviesrapport

Dit is een adviesrapport over de mogelijke invulling van de complete Monitor Bedrijven en Instellingen in alle sectoren van...

Onderzoek met publicatie | 03-05-2001

Politiemonitor bevolking 2001; Landelijke rapportage

Rapportage van de vijfde meting van het landelijk onderzoek Politiemonitor Bevolking. Het onderzoek bevat een groot aantal...

Publicatie | 01-05-2001

Methodologische evaluatie van de Politiemonitor Bevolking

Doelstelling van dit project is: het op basis van de monitoren 1993, 1995, 1997 en 1999 onderzoeken van (1) de...

Publicatie | 01-07-2000

Politiemonitor bevolking; Landelijke rapportage; meting 1999

Het rapport bestaat uit drie delen. In deel A wordt een beschrijving gegeven van de (on)veiligheid en het feitelijk...

Publicatie | 28-06-1999

Geregistreerd partnerschap in Nederland; Een verkennend onderzoek

In het onderzoek is nagegaan hoeveel mensen gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid van een geregistreerd partnerschap,...

Publicatie | 28-04-1999

Ontslagvergoedingen; Regelingen, opvattingen en praktijk

Het Nederlandse ontslagrecht is sinds 20 jaar voorwerp van politiek debat, wetenschappelijke productiviteit, onderwerp van...

Publicatie | 01-05-1998

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term