Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

21 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Cursus" is vervangen door "Opleiding".
U heeft gezocht naar pagina's: "Opleiding" en/of "E-learning"

Monitor veelplegers 2013; Trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003-2013

De hoofdvraag die in deze factsheet wordt beantwoord, is: Welk verschuivingen hebben zich voorgedaan in de aantallen...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2013

Monitor veelplegers 2012; trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003-2009

De hoofdvraag die in deze factsheet wordt beantwoord, is: Welk verschuivingen hebben zich voorgedaan in de aantallen...

Onderzoek met publicatie | 09-10-2012

Brandweeronderwijs in Nederland; naar een volgende stap

In 2008 verongelukten drie brandweerlieden bij de bestrijding van een brand in De Punt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid...

Onderzoek met publicatie | 07-09-2011

Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen; Een internationale verkenning

Deze literatuurverkenning heeft tot doel inzicht te verkrijgen in verschillenden vormen van rekrutering en opleiding voor de...

Publicatie | 01-11-2000

Kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende macht; Een internationale verkenning

Dit rapport doet verslag van een 'quick scan' van de literatuur over gehanteerde kwaliteitssystemen in de rechtspraak in de...

Publicatie | 01-05-1999

Jeugdcriminaliteit 1980-1992

In vergelijking met eerdere rapportages gaat het hier om een beperkte presentatie. Dit hangt samen met het goeddeels...

Publicatie | 25-11-1995

Een preventieproject in Gouda; Eerste resultaten van een project voor Marokkaanse jongeren

In dit interimrapport wordt verslag gedaan van de eerste resultaten van een door het WODC uitgevoerd evaluatie-onderzoek...

Publicatie | 01-03-1990

Opleidingsbehoeften van Groepscommandanten bij het Korps Rijkspolitie

Dit onderzoek is in de eerste plaats gericht op het verschaffen van meer inzicht in de aard van de verwachtingen waarmee...

Publicatie | 28-11-1988

Strafrechtelijke advocatuur

De laatste jaren is de discussie over het functioneren van de advocaat in strafzaken, zowel binnen als buiten de balie,...

Publicatie | 30-07-1977

Varianummer

Publicatie | 28-03-1976

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term