Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

42 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Ovj" is vervangen door "Officieren van justitie".
U heeft gezocht naar pagina's: "Officieren van justitie" en/of "Milieuofficieren" en/of "Hulpofficieren" en/of "Persofficieren" en/of "Fraudeofficieren"

Evaluatie Wet herziening GVO

Uit dit onderzoek - uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het WODC - komt naar voren dat de...

Onderzoek met publicatie | 29-10-2004

De sturing en controle van de politie in het Franse en Nederlandse vooronderzoek in strafzaken

Dit is de eerste (tussen)rapportage in het WODC-onderzoek naar de rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris...

Publicatie | 01-04-2000

Lik-op-stuk in de milieuwethandhaving; Procesevaluatie naar de toepassing van lik-op-stuk voor milieudelicten

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin en de wijze waarop de lik-op-stukmethode wordt...

Publicatie | 28-03-2000

Evaluatie Politiewet 1993; Een breedte-onderzoek

De opbouw van dit verslag is als volgt: In hoofdstuk 2 staan de vraagstelling en de opzet van het breedte-onderzoek...

Publicatie | 01-07-1998

Evaluatie Politiewet 1993; Een diepte-onderzoek

In hoofdstuk 2 geven de auteurs een korte schets van de wettelijke structuur van de Politiewet om de lezer een beeld te...

Publicatie | 01-06-1998

Samen sterk met maatwerk; Een onderzoek naar de samenwerking tussen gemeenten bij de handhaving van milieurecht en ruimtelijk bestuursrecht

Het onderzoek bouwt voort op een onderzoek naar de effectiviteit van de milieurechtshandhaving dat door de Vrije Universiteit...

Publicatie | 01-11-1997

In beeld gebracht; Gebruik, beeld en effecten van de cursus Slachtoffer in Beeld als taakstraf voor minderjarigen

Het leerproject Slachtoffer in Beeld is een van de leerprojecten die aan jongeren kunnen worden opgelegd als (onderdeel van)...

Publicatie | 01-02-1996

Grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken

Doel onderzoek: Het doen van aanbevelingen betreffende de organisatie en aanpak van grote multidisciplinaire strafrechtelijke...

Publicatie | 01-01-1996

Overtredende overheden; Vervolgingsbeleid inzake milieudelicten

Centraal in het onderzoek dat het WODC heeft uitgevoerd in opdracht van het Coördinerend Beleidsoverleg Milieu en in overleg...

Publicatie | 30-03-1995

Het openbaar ministerie en grote fraudezaken

Doel: Inventarisatie van de strafrechtelijke aanpak van grote fraudezaken door het O.M. De aandacht gaat daarbij speciaal uit...

Publicatie | 01-01-1994

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term