Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

23 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Criminaliteitsanalyse" is vervangen door "Misdaadanalyse".
U heeft gezocht naar pagina's: "Misdaadanalyse" en/of "Fenomeenonderzoek"

Centraliteitsanalyses van terroristische netwerken

In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd van een literatuurstudie naar kwantitatieve, met name speltheoretische,...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2011

Aanpak georganiseerde criminaliteit in drie proeftuinen; eerste bevindingen

Proeftuinen zijn intelligence gerichte leeromgevingen waarin OM en politie niet alleen opsporen met innovatieve...

Onderzoek met publicatie | 22-11-2010

Sociale netwerkanalyse

Sociale netwerken worden in de laatste dertig jaar opgevat als sociaal kapitaal: de hulpbronnen die in een leefgemeenschap...

Publicatie | 14-08-2008

Toegepaste misdaadanalyse in Nederland

Onderzoek | 03-05-2007

Criminaliteitsonderzoek; Methoden, bronnen, mogelijkheden en beperkingen

Het onderzoeksproject beoogde om helderheid te verkrijgen in de vragen: 1. Welke soorten onderzoek kunnen in de praktijk bij...

Onderzoek met publicatie | 08-02-2002

Gericht handhaven en monitoren; Op zoek naar doelgroepen, non-compliance, risicofactoren en het zwarte circuit

Het doel van deze studie is het inventariseren van methoden om potentiƫle wetsovertreders te identificeren, in het kader van...

Publicatie | 01-10-1999

Een verkennend onderzoek naar jeugdige zedendelinquenten

De doelstelling van dit exploratieve onderzoek is tweeledig: ten eerste het tot nu toe onbekende terrein van de jeugdige...

Publicatie | 28-01-1999

Politie en wetenschap

Dit keer presenteert de redactie geen nummer met onderzoeksverslagen en -analyses, maar een heus discussienummer. In zeven...

Publicatie | 30-11-1998

Ondergrondse organisaties in vergelijkend perspectief; Eindrapport

Doel van het onderzoek was, het leveren van een bijdrage aan het vermogen van beleidmakers om de effecten van bepaalde...

Publicatie | 01-06-1996

Onderzoek naar de organisatiestructuren van de legale en illegale dierenhandel

Doel: het onderzoek is bedoeld om een algemeen inzicht te krijgen in de organisatie, de structuren en de werkwijzen van de...

Publicatie | 01-01-1996

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term