Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

28 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Internationale rechtshulp" en/of "Overdracht straftenuitvoerlegging" en/of "Overdracht strafvervolging" en/of "Kleine rechtshulp" en/of "Uitlevering"

Zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen

Volgens de Landelijke Werkgroep Vermiste Personen belemmert de huidige wetgeving in een aantal gevallen het optreden bij...

Onderzoek met publicatie | 11-05-2015

Cyberspace, the cloud, and cross-border criminal investigation; The limits and possibilities of international law

The central question addressed in this study is what limits and what possibilities exist within international law for...

Onderzoek met publicatie | 08-04-2015

Evaluatiekader doelrealisatie strategische landenprogramma's voor internationale politiesamenwerking

Op basis van de in 2012 opgestelde strategische landenlijst van het ministerie van VenJ zijn de strategische...

Onderzoek met publicatie | 05-03-2015

Internationale politiële informatie-uitwisseling

Het belang van informatie voor de politie is groot. Voor een effectieve uitvoering van haar taak is de politie afhankelijk...

Onderzoek met publicatie | 26-02-2015

Grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes; Een verkennend onderzoek naar ervaringen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en mogelijkheden voor internationale samenwerking

In dit rapport wordt verslag gelegd van een quick scan naar de resultaten die een aantal andere Europese landen hebben met...

Onderzoek met publicatie | 10-09-2014

Misdaad en opsporing in de wolken; knelpunten en kansen van cloud computing voor de Nederlandse opsporing

Cloud computing is het via internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. De cloud (‘wolk’)...

Onderzoek met publicatie | 08-02-2013

Improving mutual trust amongst European Union member states in the areas of police and judicial cooperation in criminal matters; lessons from the operation of monitoring, evaluation and inventory mechanisms in the First and Third Pillars of the European Union

The study was structured according to the following research questions: 1. Which, content and process related factors...

Onderzoek met publicatie | 09-11-2009

De strafrechtelijke rechtshulpverlening van België, Duitsland en Frankrijk aan Nederland

In dit boek staat de strafrechtelijke rechtshulpverlening van Belgiƫ, Duitsland en Frankrijk aan Nederland centraal....

Onderzoek met publicatie | 25-11-2008

Internationale straftribunalen

Het internationaal strafrecht heeft zich de afgelopen tien jaar razendsnel ontwikkeld. In dit themanummers staat een...

Publicatie | 30-06-2006

Knelpunten in de internationale samenwerking in ontnemingszaken

Dit onderzoek biedt inzicht in de aard, oorzaken en redenen van de knelpunten in de samenwerking tussen Nederland, Belgiƫ,...

Onderzoek met publicatie | 07-04-2006

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term