Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

39 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Rechtsprekende instantie" en/of "Hoge raad" en/of "Kantongerecht" en/of "Rechtbank" en/of "Gerechtshof"

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter; Een verkennend dossieronderzoek

De centrale vraag binnen dit onderzoek luidt: Hoeveel procent van de kantonprocedures die na 1 juli 2011 zijn getypeerd...

Onderzoek met publicatie | 25-09-2014

Evaluatie Competentiegrensverhoging 2011; rapportage voormeting

Er ligt een wetsvoorstel om de behandeling van handelszaken met een financieel belang van € 5.000 tot € 25.000, alle...

Onderzoek met publicatie | 18-02-2014

Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak; Een rechtsvergelijkend onderzoek

In dit onderzoek staat de wisselwerking centraal tussen, enerzijds, constitutionele systemen van doorwerking van...

Onderzoek met publicatie | 16-09-2013

Het Nederlandse rechtsbestel in Europees perspectief

In dit themanummer staat centraal het functioneren van het Nederlandse rechtsbestel in Europees perspectief, waarbij het...

Publicatie | 29-06-2009

Claims bij de rechtbank

Het doel van dit onderzoek is vaststellen in hoeverre de (veronderstelde) ontwikkeling van een 'claimcultuur' in Nederland...

Onderzoek met publicatie | 17-10-2003

Van rechtbank naar kanton; Evaluatie van de competentiegrensverhoging voor civiele handelszaken in 1999

Dit onderzoek brengt in kaart wat de gevolgen zijn van de verschuiving van de competentiegrens van fl. 5000,- naar fl. 10.000...

Onderzoek met publicatie | 22-11-2002

Herziening Rechterlijke Organisatie 3e fase; Onderzoek cijfermatige gegevens

Met de derde fase herziening rechterlijke organisatie wordt beoogd de herstructurering van de bestuursrechtspraak, zoals...

Onderzoek met publicatie | 01-05-2001

Werklast versnelling handelszaken

Onderwerp van deze notitie is het extra werk dat door rechtbanken moet worden verricht ten gevolge van geplande maatregelen...

Publicatie | 01-05-2000

Situeren met beleid; Een onderzoek naar het nevenlocatiebeleid van rechtbanken

In dit onderzoek stond de doelmatigheid en bereikbaarheid van de gerechten centraal. De optimale schaal voor gerechten...

Publicatie | 01-04-2000

Het Rooms-Friese recht; De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw

Selectie uit de civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw.

Publicatie | 01-04-1999

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term