Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

38 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Isd-maatregel"

Forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen; Onderzoek in zes penitentiaire inrichtingen naar signalering, indicatiestelling en plaatsing

In detentie verblijven veel gedetineerden met psychische problematiek: psychiatrische symptomen, verslaving, een (licht)...

Onderzoek met publicatie | 11-05-2016

Nationale Drug Monitor; Jaarbericht 2015

De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft sinds 1999 jaarlijks een overzicht van nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en beleid en...

Onderzoek met publicatie | 06-11-2015

Basisprogramma recidiveonderzoek Forensische Zorg 2016-2021

De forensische zorg richt zich op justitiabelen wiens delicten verband houden met psychische stoornissen en heeft als primair...

Onderzoek | 15-07-2015

Haalbaarheidsstudie 2 Recidivemeting forensische zorg; Nader onderzoek naar de ontwikkeling van een recidivemonitor voor de sector forensische zorg

Centraal in deze tweede haalbaarheidsstudie staat de vraag in hoeverre door koppeling van reeds bestaande...

Onderzoek met publicatie | 21-04-2015

Recidive na forensische zorg; Een eerste stap in de ontwikkeling van een recidivemonitor voor de sector Forensische Zorg

Het doel van dit onderzoek is om een eerste stap te zetten in de ontwikkeling van een recidivemonitor voor de sector...

Onderzoek met publicatie | 21-04-2015

Een haalbaarheidsonderzoek naar de bruikbaarheid van registraties van ISD-trajecten

In deze studie is de haalbaarheid nagegaan van een onderzoek naar mogelijk effectieve componenten van de ISD-maatregel. Deze...

Onderzoek met publicatie | 11-03-2015

Nationale Drug Monitor; Jaarbericht 2013/2014

De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft sinds 1999 jaarlijks een voornamelijk cijfermatig overzicht van wat bekend is over...

Onderzoek met publicatie | 04-11-2014

De maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD); Maatschappelijke kosten-batenanalyse van een eventuele verlenging

Sinds oktober 2004 kunnen stelselmatige daders van 18 jaar en ouder de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD)...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2014

Korte- en langetermijneffecten van de ISD-maatregel; Technisch rapport

Het doel van dit onderzoek is: Het repliceren van de vorige effectmeting, maar dan ook voor de uitstroom in 2009 en 2010 en...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2014

Korte- en langetermijneffecten van de ISD-maatregel

De resultaten in deze factsheet zijn een beknopte weergave van de replicatiestudie van de effecten van de ISD-maatregel. Een...

Publicatie | 16-10-2014

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term