Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

71 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Politiedienst" en/of "Me" en/of "Vreemdelingendienst" en/of "Dienst luchtvaart" en/of "Milieupolitie" en/of "Bereden politie" en/of "Politieverbindingsdienst" en/of "Hondenbrigade" en/of "Technische recherche" en/of "Parketpolitie" en/of "Zedenpolitie" en/of "Rijksrecherche" en/of "Parkeerpolitie" en/of "Politie te water" en/of "Narcoticabrigade" en/of "Recherche" en/of "Jeugdpolitie" en/of "Bureau financiele ondersteuning" en/of "Dierenpolitie" en/of "Verkeerspolitie"

Registratie en besteding van de proces verbaal-vergoedingen door gemeenten

Het onderzoek brengt in kaart op welke wijze gemeenten omgaan met de vergoeding van het Rijk voor het uitschrijven van de...

Onderzoek met publicatie | 08-07-2015

Professionalisering milieuboa's; Evaluatie van het opleidingsprogramma voor buitengewoon opsporings-ambtenaren milieu, werkzaam in domein 2

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in het functioneren van het nieuwe opleidingsprogramma en, meer in het...

Onderzoek met publicatie | 20-04-2015

Forensisch assistenten; inzet, resultaten en ervaringen

In de periode van 2008-2011 werden in totaal 500 extra forensisch assistenten (foa’s) aangesteld als onderdeel van de...

Onderzoek met publicatie | 18-06-2013

Dierenwelzijn in het vizier; De aard en omvang van dierenwelzijnszaken en de stand van zaken van de handhaving van de regelgeving op dat gebied in Nederland

Eind 2011 is de dierenpolitie ingevoerd en is het centrale Meldpunt 144 'red een dier' voor het publiek opengesteld. In...

Onderzoek met publicatie | 05-02-2013

Naar een beleidsmonitor bestrijding witwassen

In verschillende evaluaties is vastgesteld dat de bestrijding van witwassen in Nederland nog de nodige gebreken vertoont. Om...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2013

Rechercheprocessen bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit

Bij de sturing van op georganiseerde criminaliteit gerichte opsporingsonderzoeken, ontbreekt het aan voldoende inzichten: -...

Onderzoek met publicatie | 02-04-2012

Onderzoek productiviteit Forensisch Assistenten

De hoofdvraag van het onderzoek is: welke werkzaamheden voeren forensisch assistenten uit, welke opbrengsten levert deze...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2010

Grip op milieuzaken; Evaluatie van de strafrechtelijke milieuhandhaving

De vraag die in dit onderzoek centraal staat is wat de effectiviteit is van het strafrechtelijk milieuhandhavingsarrangement...

Onderzoek met publicatie | 12-06-2009

Ex ante evaluatie van videoconferencing in het strafrecht en vreemdelingenbewaringszaken; Analyse van kosten en baten

De probleemstelling van deze evaluatie is: wat zijn de potentiƫle kosten en baten van de introductie van videoconferencing in...

Onderzoek met publicatie | 29-02-2008

Organisatie strafrechtelijke milieuhandhaving; Vooronderzoek inzake implementatie nieuwe organisatie Functioneel Parket en politie

In 2007 is een evaluatie voorzien van de regionale milieuteams (RMT’s) en interregionale milieuteams (IMT’s). Het gaat...

Onderzoek met publicatie | 07-05-2007

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term