Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

30 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Ontucht" is vervangen door "Seksueel misbruik".
U heeft gezocht naar pagina's: "Seksueel misbruik"

Herziening van de zedendelicten?; Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling

In dit onderzoek staat de vraag centraal of de misdrijven tegen de zeden (Titel XIV, Boek II van het Wetboek van Strafrecht)...

Onderzoek met publicatie | 29-02-2016

Basisprogramma recidiveonderzoek huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld tegen kinderen 2016-2021

Op verzoek van de Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ) voert het WODC een vijfjarig basisprogramma uit op het terrein...

Onderzoek | 27-01-2016

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling staat sinds 2010 op de politieke agenda en krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Het ministerie...

Publicatie | 23-12-2015

Verboden liefdes

De keuze van een liefdespartner is door de eeuwen heen altijd beperkt door kerkelijke en maatschappelijke...

Publicatie | 07-09-2015

Aan handen en voeten gebonden; Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht

BDSM is een containerbegrip en omvat de fenomenen bondage, discipline, dominantie, submissie, sadisme en masochisme. De...

Onderzoek met publicatie | 03-03-2015

Haalbaarheid recidivemeting kindermishandeling, seksueel geweld tegen kinderen en mensenhandel; Verslag van een voorstudie naar de uitvoerbaarheid van metingen op basis van de OBJD

Van 2012 tot 2016 loopt het actieplan ‘Kinderen Veilig’. In het actieplan worden drie accenten gelegd: 1. Voorkomen; 2....

Onderzoek met publicatie | 15-12-2014

Preventie van seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg; Een onderzoek naar revictimisatie en daderschap

Dit literatuuronderzoek beoogt inzicht te geven in vooral veranderbare factoren waarop residentiƫle instellingen kunnen...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2014

Literatuurscan oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties

Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (Commissie...

Onderzoek met publicatie | 08-10-2012

Gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd; een meta-review

Dit onderzoek heeft betrekking op (gerapporteerde) problemen van diverse aard na seksueel kindermisbruik (SKM). De...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2012

Bespiegelingen over straffen

Zijn de pijlers waarrop ons strafstelsel rust door de sociale en culturele ontwikkelingen van de afgelopen tijd aangetast,...

Publicatie | 24-02-2011

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Seksueel misbruik'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term