Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

30 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Informatie- en communicatietechnologie"

Verkenning prioriteiten e-Justice

De algemene vraagstelling van het onderzoek luidt: Wat zijn de mogelijke gevolgen (maatschappelijk, juridisch, economisch...

Onderzoek met publicatie | 20-10-2016

Inrichting en organisatie Brandweerkorps en Korps Politie Caribisch Nederland

De staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk van oktober 2010 hebben een wijziging met zich meegebracht voor de politie...

Onderzoek met publicatie | 13-05-2015

CyberDEW; A "Distributed Early Warning" System

The goal of this project was to create a system (CyberDEW) that detects in an early stage, cyber attacks of parts therof...

Onderzoek met publicatie | 30-04-2015

Digitalisering in strafrechtketens; Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Dit onderzoek is voortgekomen uit de wens van het WODC en het ministerie van Veiligheid en Justitie om inzicht te krijgen in...

Onderzoek met publicatie | 04-11-2014

Toegankelijkheid van het recht

Artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) laat niets...

Publicatie | 05-03-2014

Goed beslagen; Een onderzoek naar administratieve lasten in beslagprocedures van de politie

Bij het programma Minder regels meer op straat komen veel klachten binnen over de (administratieve) belasting die de...

Onderzoek met publicatie | 28-10-2013

Continuïteitsplannen ICT / elektriciteit; inventarisatie van continuïteitsplannen in geval van grootschalige uitval van ICT en/of elektriciteit bij gemeenten, provincies, veiligheidsregio's, politieregio's en waterschappen

Dit onderzoek bouwt voort op een onderzoek uit 2010 door het Crisis Onderzoeksteam (COT) naar de continu├»teit bij de uitval...

Onderzoek met publicatie | 17-07-2012

High-tech crime en voorlichting; een inventarisatie van voorlichtingsinitiatieven in Nederland en een analyse van kansen en mogelijkheden

Dit rapport geeft een overzicht van voorlichtingsinitiatieven om burgers en bedrijven bewust te maken van gevaren van...

Onderzoek met publicatie | 10-02-2010

ICT en wetgeving

Hoe kan de transparantie en productie van (wijzigings)wetgeving worden verbeterd met behulp van ICT? Dit is de centrale vraag...

Onderzoek met publicatie | 21-04-2009

High-tech crime, soorten criminaliteit en hun daders; Een literatuurinventarisatie

Dit rapport doet verslag van een verkennend en inventariserend literatuuronderzoek over de verschillende verschijningsvormen,...

Onderzoek met publicatie | 15-04-2008

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term