Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

17 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Fysiek letsel"

Scholieren over mishandeling; Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs

Hoeveel kinderen in ons land het slachtoffer worden van mishandeling is niet bekend. Daarom is er is behoefte aan...

Onderzoek met publicatie | 25-04-2007

Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken in Nederland; Aard, omvang en hulpverlening

In het rapport Huiselijk geweld (1997) worden de onderzoeksvragen beschreven die in het uitgevoerde onderzoek centraal...

Onderzoek met publicatie | 15-11-2002

Stalking; Slachtoffers, daders en maatregelen tegen deze vorm van belagen

Stalking, het constant lastigvallen van iemand door hem of haar bijvoorbeeld voortdurend te volgen, in het oog te houden, te...

Publicatie | 01-03-1998

Geweldsregistratie bij ziekenhuizen in Nijmegen

Om een beter beeld te krijgen van de onveiligheid in verband met agressie en geweld tegen personen is begin 1995 een proef...

Publicatie | 06-09-1996

Verkeersongevallen bij kinderen uit etnische minderheden

Dit onderzoek is opgezet om de vraag te beantwoorden of kinderen uit etnische minderheden vaker bij aanrijdingen betrokken...

Publicatie | 01-08-1990

Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politie; Evaluatie-onderzoek van een experiment bij slachtoffers van misdrijven in Alkmaar en Eindhoven

Achtergrond: De slachtoffercirculaires (Vaillant II) zijn sedert april 1987 van kracht. Inmiddels is er landelijk ervaring...

Publicatie | 01-01-1990

Schadevergoeding binnen het strafrecht; Daders en slachtoffers van misdrijven

In dit onderzoek, dat werd uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces,...

Publicatie | 01-01-1988

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Fysiek letsel'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term