Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

199 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Minderjarigen" is vervangen door "Jeugdigen".
U heeft gezocht naar pagina's: "Jeugdigen" en/of "Meisjes" en/of "Adolescenten" en/of "Allochtone jeugdigen" en/of "Kinderen" en/of "Jongens"

Achternamen; Onderzoekingen met betrekking tot de artikelen 5 en 9 van het Burgerlijk Wetboek

Het onderzoek had een tweeledige doelstelling. Enerzijds werd beoogd zowel inzicht te krijgen in de historische...

Publicatie | 01-10-1981

Politiecontacten van minderjarigen en justitiële afdoening

Dit rapport is een verslag van een statistisch onderzoek bij de kinderpolitie in Den Haag en Venlo, waarin een poging wordt...

Publicatie | 29-05-1981

Vandalisme

Dit keer een Varianummer met vijf artikelen in bewerkte vorm gewijd aan het onderwerp Vandalisme. De artikelen worden...

Publicatie | 30-04-1981

Justitie en hulpverlening aan minderjarigen

In dit themanummer dat als titel draagt: 'Justitie en hulpverlening aan minderjariten', ligt het accent op de...

Publicatie | 30-04-1980

De tweede generatie gastarbeiders

Op dit moment verblijven in ons land circa 50.000 Turkse en Maroldcaanse gastarbeiderskinderen. Het is deze tweede generatie'...

Publicatie | 30-06-1979

Adoptie van buitenlandse kinderen

Voor een bijdrage aan het Internationale Jaar van het Kind heeft de redactie van Justitiƫle verkenningen de keus laten vallen...

Publicatie | 30-05-1979

Varianummer

Dit varianummer van Jv bevat een aantal vertaalde buitenlandse artikelen over uiteenlopende onderwerpen.

Publicatie | 30-03-1979

Uithuisplaatsing

Soms is een justitieel ingrijpen in gezinsverhoudingen onvermijdelijk, en dit kan betekenen dat een minderjarige vanuit het...

Publicatie | 30-05-1978

Vrouwen en criminaliteit

Dit themanummer is gewijd aan de criminaliteit van vrouwen en aan de vrouw als slachtoffer van geweldsdelicten.

Publicatie | 01-06-1975

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term