Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

30 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Criminele sociologie" en/of "Power control theory" en/of "Sociale controletheorie" en/of "Culturele-deviantietheorie" en/of "Self control theory" en/of "Straintheorie" en/of "Differentiele-associatietheorie" en/of "Labelingtheorie" en/of "Sociale bindingtheorie" en/of "Gelegenheidstheorie"

Tien jaar samenleving en criminaliteit

De nota Sarnenleving en criminaliteit (SeC) was het eerste grote beleidsplan dat door Justitie went vervaardigd. Veel van de...

Publicatie | 30-04-1995

Delinquentie, sociale controle en `life events'; Eerste resultaten van een longitudinaal onderzoek

Dit verslag betreft de eerste resultaten van een deelproject van het onderzoek 'Wendingen in de levensloop' (WIL). Het...

Publicatie | 01-01-1994

Stoppen of verplaatsen?; Een literatuuronderzoek over gelegenheidsbeperkende preventie en verplaatsing van criminaliteit

In de ene wijk worden de woningen voorzien van hang- en sluitwerk, in een andere wijk niet. Sommige bedrijven beveiligen zich...

Publicatie | 01-01-1994

Juvenile delinquency in the Netherlands

This book gives an overview of some of the research done at the WODC on the subject of juvenile delinquency. It is divided...

Publicatie | 02-10-1988

Computercriminaliteit

De moderne informatietechnieken geven op allerlei manieren gelegenheid tot misbruik ervan en nieuwe vormen van misdaad. In...

Publicatie | 30-07-1987

Een partiële toetsing van de sociale controle theorie

In het eerste hoofdstuk wordt in het kort de wijze van steekproefstrekking beschreven en wordt de samenstelling van de...

Publicatie | 16-02-1983

In tal en last I & II; Een beschrijving van de criminaliteitsoverlast van de Nederlandse burgers in de periode 1973-1979

Door het WODC worden sinds enkele jaren regelmatig zgn. slachtofferenquêtes uitgevoerd. Bij dergelijke enquêtes wordt aan een...

Publicatie | 30-09-1980

Preventie en criminaliteit

Dit themanummer dat gewijd is aan Preventie en criminaliteit, wordt geopend met een inleidend artikel van Carl. H. D....

Publicatie | 30-03-1980

Varianummer

Deze aflevering van Justitiële verkenningen bevat diverse (vertaalde) artikelen over uiteenlopende onderwerpen.

Publicatie | 30-06-1978

Varianummer

Publicatie | 28-03-1976

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term