Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

46 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Personeelszaken" en/of "Loopbaanbegeleiding" en/of "Arbeidsomstandigheden" en/of "Deeltijdarbeid" en/of "Werving en selectie" en/of "Werkbegeleiding" en/of "Arbeidssatisfactie" en/of "Carriereverloop"

Trendrapportages juridische beroepen; toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening

Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste resultaten van de eerste twee trendrapportages die zijn...

Publicatie | 19-04-2007

Evaluatie opheffing bordeelverbod; De sociale positie van prostituees 2006

In 2000 is het bordeelverbod opgeheven en vervangen door een vergunningstelsel, met als doelen de regulering van de...

Onderzoek met publicatie | 13-04-2007

Eerste trendrapportage notariaat; Toegankelijkheid, continuïteit, kwaliteit en integriteit van het notariaat

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoek ‘trendrapportage notariaat’. In verband met beleidsvorming en...

Onderzoek met publicatie | 03-12-2004

De voorhoede van de opsporing; Evaluatie van de kernteams als instrument in de aanpak van georganiseerde criminaliteit

De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is: Hoe is de meerwaarde van de kernteams ten opzichte van de...

Onderzoek met publicatie | 27-09-2002

Advocaten en advocatuur in loondienst; Een evaluatieonderzoek naar de verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking

In de maanden januari - juni 2002 is evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de nieuwe Verordening op de praktijkuitoefening...

Onderzoek met publicatie | 27-09-2002

Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen; Een internationale verkenning

Deze literatuurverkenning heeft tot doel inzicht te verkrijgen in verschillenden vormen van rekrutering en opleiding voor de...

Publicatie | 01-11-2000

Er gaat iets veranderen in de prostitutie ...; De sociale positie en het psychosociaal welzijn van prostituees in prostitutiebedrijven voorafgaand aan de opheffing van het bordeelverbod

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de sociale positie en het psychosociale welzijn van prostituees in de...

Publicatie | 28-06-2000

Allochtonen en detentie

De Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie is op zoek naar informatie over de gevolgen van...

Publicatie | 01-05-1999

Organisatie van de recherchefunctie; Een inventarisatie in de 25 regiokorpsen

In opdracht van de Directie Strafrechtelijke Handhaving (DSH) van het Ministerie van Justitie heeft het WODC een onderzoek...

Publicatie | 01-04-1998

Vrouw en recht

Uitgangspunt in onze rechtsstaat is dat ieder persoon voor de wet gelijk is. Het is echter de vraag hoeveel realiteitswaarde...

Publicatie | 28-12-1997