Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

39 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Civiel recht/procesrecht" is vervangen door "Burgerlijk recht/procesrecht".
U heeft gezocht naar pagina's: "Burgerlijk recht/procesrecht"

Geschilbeslechting (niet-westerse) allochtonen en autochtonen vergeleken; Een theoretisch-empirische verkenning

Als vervolg op en uitbereiding van het onderzoek ‘geschilbeslechtingsdelta 2003’ is een kwalitatief vooronderzoek gedaan naar...

Onderzoek met publicatie | 06-10-2006

Verbetering van hoger beroep?; Kosten en baten van voorstellen uit 12 systemen van procesrecht

Het onderzoek heeft in de eerste plaats als doel om in kaart te brengen welke maatregelen ter verbetering of stroomlijning...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2006

Uitgebalanceerd; Eindrapport fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht

Tijdens de behandeling van de in 2002 in werking getreden partiƫle vernieuwing van het burgerlijk procesrecht bleek in de...

Onderzoek met publicatie | 21-06-2006

Alternatieve systemen voor kapitaalbescherming

Het onderzoek naar alternatieve systemen voor kapitaalbescherming is uitgevoerd door het Instituut voor Ondernemingsrecht te...

Onderzoek met publicatie | 07-10-2005

Prognosemodellen justitiële ketens; Civiel en bestuur: modelversie 1.0

Dit rapport beschrijft de eerste versie van een prognosemodel van het beroep op de civiele en bestuursrechter. De ambitie is...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2005

Quick Scan Administratieve Lasten procesrecht; De belangrijkste administratieve lasten als gevolg van het procesrecht geïdentificeerd en gekwantificeerd

De belangrijkste administratieve lasten op hoofdlijnen worden geĆÆdentificeerd en gekwantificeerd als gevolg van het...

Onderzoek met publicatie | 10-12-2004

Geschilbeslechtingsdelta 2003

Uit het onderzoek blijkt dat (potentieel) juridische problemen alom aanwezig zijn in het dagelijks leven. Mensen lossen veel...

Onderzoek met publicatie | 14-05-2004

Actualisatie Nulmeting AL Ministerie van Justitie; Onderzoek naar de Administratieve Lasten voortvloeiend uit de regelgeving van het Ministerie van Justitie op de peildatum 31 december 2003

Deze nulmeting maakt het mogelijk om aan het einde van deze kabinetsperiode vast te stellen of de kabinetsdoelstelling om de...

Onderzoek met publicatie | 20-02-2004

Keuze van een gerechtelijk forum; Overwegingen van partijen, voor- en nadelen

Internationaal literatuuronderzoek naar de strategische overwegingen van partijen bij hun keuze voor een gerechtelijk forum...

Onderzoek met publicatie | 06-02-2004

Van rechtbank naar kanton; Evaluatie van de competentiegrensverhoging voor civiele handelszaken in 1999

Dit onderzoek brengt in kaart wat de gevolgen zijn van de verschuiving van de competentiegrens van fl. 5000,- naar fl. 10.000...

Onderzoek met publicatie | 22-11-2002

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Burgerlijk recht/procesrecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term