Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

43 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Publieke opinie"

Beelden van de democratische rechtsstaat; Een verkennende studie naar opvattingen van burgers, wetenschappers en professionals

In het huidige politieke en maatschappelijke debat wordt vaak het begrip ‘democratische rechtsstaat’ gebruikt, en dan met...

Onderzoek met publicatie | 19-05-2006

Handhaven onder de druk der omstandigheden; Het gebruik van schriftelijke waarschuwingen door gemeenten

Dit onderzoek heeft betrekking op de vraag hoe het handhavende optreden wordt beïnvloed door (de vrees voor reacties van)...

Onderzoek met publicatie | 01-07-2005

Evaluatie pilot Meld Misdaad Anoniem; Eindrapportage + bijlagen

Onderzoek met publicatie | 15-08-2003

Politiemonitor bevolking 2003; landelijke rapportage + tabellenrapport

De politiemonitor bevolking is een tweejaarlijks, landelijk onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, preventiegedrag van...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2003

Huwelijksgoederenrecht; Een opinie-onderzoek onder de Nederlandse bevolking

Er is een wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke of algehele gemeenschap van goederen in voorbereiding. Dat is het...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2003

De gekozen achternaam; Betekenis en gebruik van de wijziging van artikel 5 van het Burgerlijk Wetboek

Sinds 1 januari 1998 kunnen ouders kiezen welke achternaam hun (toekomstige) kinderen zullen krijgen: die van vader of die...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2002

Het imago van de prostitutie; Een onderzoek naar de beeldvorming betreffende de prostitutiebranche gehouden onder de Nederlandse bevolking

De wetswijziging waarbij het algemeen bordeelverbod is opgeheven heeft tot doel van de prostitutiebranche een 'normale'...

Onderzoek met publicatie | 20-09-2002

Verkenning drugsbeleid in Nederland; Feiten, opinies en scenario's

Deze verkenning heeft tot doel inzicht te verschaffen in: de omvang van het drugsgebruik, het aantal drugsverslaafden. de...

Publicatie | 01-06-1998

Opinies over straf en celcapaciteit; Verslag van een media-analyse, een gespreksronde en een bevolkingsenquête ten behoeve van de ontwikkeling van een communicatieplan

Om te komen tot een gefundeerde communicatie-strategie rondom de cellenproblematiek is het van belang om naast kwantitatief...

Publicatie | 27-01-1996

Anders straffen

Deze aflevering van Justitiële Verkenningen is gewijd aan andere dan de traditionele strafrechtelijke straffen. Deze...

Publicatie | 24-12-1993

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Publieke opinie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term