Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

32 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Parkeerovertreding" is vervangen door "Verkeersovertreding".
U heeft gezocht naar pagina's: "Verkeersovertreding" en/of "Rijden zonder rijbewijs"

Evaluatie van de operatie beleidsintensivering 1994-1995

Het doel van de operatie Beleidsintensivering was, naast het genereren van financiƫle middelen, de naleving van de wettelijke...

Publicatie | 01-06-1996

Evaluatie Parcon-experiment; Over particuliere en collectieve handhaving van parkeerbeleid en fiscalisering van parkeerboetes

Aanleiding: Per 1 oktober 1994 is een experiment van start gegaan met de uitbesteding van uitvoeringstaken op het gebied van...

Publicatie | 28-02-1996

Subjectieve pakkans bij snelheidsovertredingen

Het Aktiecentrum Naleving Snelheidslimieten heeft gevraagd om meer inzicht te krijgen in de samenstelling en werking van de...

Publicatie | 30-10-1995

Een wet van grote getallen; kwantitatieve informatie over de Wet Mulder

Publicatie | 13-11-1993

Op zoek naar de verlopen tijd; een onderzoek naar de kwantitatieve aspecten van de Wet Mulder

In deze deelrapportage worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Leidt administratiefrechtelijke afdoening in een...

Publicatie | 22-04-1991

De executie van de geldboete; een onderzoek onder wanbetalers

Dit onderzoek betreft de factoren welke een rol spelen bij het niet of te laat betalen van geldboetes.

Publicatie | 04-05-1987

Rijden zonder rijbewijs

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste is het de bedoeling gegevens te verkrijgen over de frequentie waarmee het...

Publicatie | 08-08-1984

Parkeerproblematiek II ; De afhandeling door justitie van overtredingen van de parkeervoorschriften

De justitiƫle afdoening van parkeerovertredingen werd in dit onderzoek bestudeerd aan de hand van de op de parketten rustende...

Publicatie | 01-07-1980

Parkeerproblematiek III ; Ingegaan op 1 mei 1978, het effect van de verhoging van het bedrag van de politietransactie bij parkeerovertredingen

Het hier gerapporteerde onderzoek was opgezet om na te gaan wat het effect zou zijn van de verhoging van het bedrag van de...

Publicatie | 01-07-1980

Verslag van een enquête omtrent het parkeerprobleem in de Nederlandse gemeenten met een stedelijk karakter

In het kader van het onderzoek naar de parkeerproblematiek in de Nederlandse gemeenten werd besloten eerst een vooronderzoek...

Publicatie | 01-03-1979

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term