Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

29 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Beroep" is vervangen door "Hoger beroep".
U heeft gezocht naar pagina's: "Hoger beroep"

Algemeen bestuursrecht 2001; Rechtsvergelijkende bestuursrechtspraak; een bespreking van de stelsels van Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland

In het kader van de voorbereiding van de besluitvorming van de Herziening; Rechterlijke Organisatie Derde Fase is onderzoek...

Publicatie | 01-09-2001

Werklast versnelling handelszaken

Onderwerp van deze notitie is het extra werk dat door rechtbanken moet worden verricht ten gevolge van geplande maatregelen...

Publicatie | 01-05-2000

Ontslagvergoedingen; Regelingen, opvattingen en praktijk

Het Nederlandse ontslagrecht is sinds 20 jaar voorwerp van politiek debat, wetenschappelijke productiviteit, onderwerp van...

Publicatie | 01-05-1998

Hoger beroep en de integratie; Onderzoek naar strafzaken, civiele zaken en de unus in appel

De behandeling van strafzaken en civiele zaken als gevolg van de tweede fase van de herziening van de rechterlijke...

Publicatie | 01-01-1995

Het openbaar ministerie en grote fraudezaken

Doel: Inventarisatie van de strafrechtelijke aanpak van grote fraudezaken door het O.M. De aandacht gaat daarbij speciaal uit...

Publicatie | 01-01-1994

Over regels en appèl; De conflict-opwekkendheid van artikel 57 AAW

Doel: Onderzoeken naar de Raden van Beroep ingestelde beroepen tegen negatieve beslissingen op grond van artikel 57 Algemene...

Publicatie | 01-01-1990

Civielrechtelijke verkenningen in cijfers

Dat het terrein van het civiele recht kwantitatief zo ondoorzichtig is, heeft mede te maken met de aard van het recht tussen...

Publicatie | 30-04-1987

Eis en vonnis bij rijden onder invloed - 1978; Evaluatie van de richtlijnen voor het openbaar ministerie d.d. 14 november 1977

De vergadering van procureurs-generaal bij de gerechtshoven heeft in het belang van de rechtsgelijkheid richtlijnen...

Publicatie | 01-10-1981

Strafrechtelijke vervolging en bestraffing van Nederlanders en buitenlanders

De volgende vragen staan centraal: (1) Voert het openbaar ministerie ten aanzien van buitenlanders een ander sepotbeleid dan...

Publicatie | 16-10-1978

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Hoger beroep'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term