Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

78 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Om" is vervangen door "Openbaar ministerie".
U heeft gezocht naar pagina's: "Openbaar ministerie" en/of "Parket-generaal" en/of "Landelijk parket" en/of "Functioneel parket" en/of "Centrale verwerking OM" en/of "Regioparket" en/of "Dienstverleningsorganisatie OM" en/of "Ressortsparket"

Bont en blauw; Een onderzoek naar de behandeling van geweldszaken tegen politieambtenaren en de bejeging van slachtoffers daarvan door de politie en het openbaar ministerie

Dit zijn de resultaten van een landelijk onderzoek naar de wijze waarop geweldszaken tegen politieambtenaren worden...

Onderzoek met publicatie | 19-02-2009

De praktijk van schadevergoeding voor slachtoffers van misdrijven

Dit is een onderzoek naar de vraag hoe schadebemiddeling door politie en OM verloopt en hoe de schadeclaim binnen het...

Onderzoek met publicatie | 12-10-2007

De rechter als ketenpartner

In dit themanummer wordt de tegenspraak door partners (de juridische beroepen, het openbaar ministerie, de jeugdzorg,...

Publicatie | 24-09-2007

Mandaatregeling parketmedewerkers Openbaar Ministerie; Een onderzoek naar de inhoud en werking van de mandaatregeling in de praktijk

Doel van dit onderzoek is het verzamelen van informatie over de inhoud en de praktijktoepassing van de regelingen van het OM,...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2007

Tevredenheid van slachtoffers met 'rechtspleging' en slachtofferhulp; Een victimologische en rechtspsychologische secundaire analyse

Eind 2005 is een onderzoek naar de tevredenheid van slachtoffers van misdrijven met slachtofferzorg afgerond. Dit onderzoek...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2007

Evaluatie Implementatie schriftelijke slachtofferverklaring

De schriftelijke slachtofferverklaring is op 1 mei 2004 landelijk ingevoerd na een aantal pilots. Vanaf 1 januari 2007 wordt...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Evaluatie Justitieel Casusoverleg Jeugd

In het Actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit 2003-2006 Jeugd terecht is een van de actiepunten de landelijke invoering van...

Onderzoek met publicatie | 20-01-2006

European judicial systems 2002; Facts and figures on the basis of a survey conducted in 40 Council of Europe member states

This report presents the results of a survey conducted in 40 member states of the Council of Europe, issued by the European...

Onderzoek met publicatie | 02-05-2005

OM Strategie milieuhandhaving; een onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van fluctuaties in het aantal verdachten van milieudelicten

Het doel van dit onderzoek is: Het leveren van een bijdrage aan de beoordeling van de feitelijke en potentiƫle stuurkracht...

Onderzoek met publicatie | 31-01-2003

Duitsland-Nederland en de afdoening van strafzaken

Dit rapport geeft inzicht in de omvang van het strafrechtelijk apparaat in Nederland en Nordrheinwestfalen (DBR) en gaat in...

Onderzoek met publicatie | 29-03-2002

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term