Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

35 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Toezicht"

Voorstellen Onderzoeksprogrammeringen 'Handhaving en Gedrag' en 'Effecten van Toezicht'

Dit zijn voorstellen voor een tweetal onderzoeksprogrammeringen met een uitgebreide toelichting ten behoeve van het project...

Onderzoek met publicatie | 17-06-2009

Systeemtoezicht; een onderzoek naar de condities en werking van systeemtoezicht in zes sectoren

Om zicht te krijgen op de vraag hoe systeemtoezicht werkt en onder welke condities systeemtoezicht een geschikt arrangement...

Onderzoek met publicatie | 08-06-2009

Toezicht en effectmeting. Het kán!; Researchsynthese van onderzoek naar de effectiviteit van toezichtsinterventies

Een steeds terugkerend thema in (internationale) wetenschappelijke literatuur over handhaving en toezicht is de...

Onderzoek met publicatie | 17-03-2009

Transnationale samenwerking tussen toezichthouders in Europa

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt: hoe hebben Nederland en andere lidstaten de wederzijdse bijstand van...

Onderzoek met publicatie | 13-02-2009

Transnationale samenwerking van toezichthouders; een quick scan

De centrale probleemstelling van dit onderzoek is: Hoe hebben andere EU-landen de transnationale bestuurlijke samenwerking...

Onderzoek met publicatie | 13-02-2009

De praktijk van derdenrekeningen; Een onderzoek onder notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten

De Wet op het Notarisambt, de Wet Gerechtsdeurwaarders en de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten...

Onderzoek met publicatie | 12-01-2007

Vernieuwd toezicht op de kansspelen; Eindrapportage

In het onderzoeksrapport wordt allereerst een beschrijving van kansspelen, de kansspelmarkt en het toezicht op kansspelen...

Onderzoek met publicatie | 23-05-2003

Preventief toezicht op aandelenoverdracht; Eindrapport

In opdracht van het Ministerie van Justitie heeft KPMG BEA onderzoek verricht naar de haalbaarheid en wenselijkheid van...

Publicatie | 01-10-2001

Particuliere recherche; Werkwijzen en informatiestromen

Dit is het verslag van een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie om inzicht in de particuliere...

Publicatie | 01-06-2001

Handhaven op niveau

Nadat van verschillende instanties advies was ontvangen verscheen in juli 1996 het kabinetsstandpunt op het rapport van de...

Publicatie | 30-06-1998

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term