Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

172 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Noord-Amerika" en/of "Verenigde Staten" en/of "Canada"

De levenslange vrijheidsstraf

Nederland neemt met zijn strenge uitleg van levenslange straf een uitzonderingspositie in Europa in. De meeste landen kennnen...

Publicatie | 22-04-2013

Wettelijke kaders voor langdurig of levenslang toezicht bij delinquenten in Engeland/Wales, Canada en Duitsland

Dit onderzoek, dat zich in de eerste plaats richt op wettelijke kaders, vormt het eerste deel van een omvangrijker...

Onderzoek met publicatie | 27-03-2012

Visuele technieken in opsporing en rechtspraak

De technologische ontwikkelingen hebben hun weerslag op de diverse fasen van de strafrechtspleging. Of alle actoren binnen de...

Publicatie | 28-11-2011

Draagmoederschap en illegale opneming van kinderen

Bij de Centrale autoriteit en Raad voor de Kinderbescherming is een aantal zaken bekend van commercieel draagmoederschap en...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2011

Marktwerking in het forensisch onderzoek; een veldverkenning

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verricht nagenoeg al het forensisch onderzoek voor politie, OM en rechtspraak....

Onderzoek met publicatie | 07-12-2010

The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law; aspecten van internationaal privaatrecht in de WCAM

This report analyses the relationship between private international law and collective settlements concluded for the benefit...

Onderzoek met publicatie | 02-12-2010

Opsporen onder dekmantel; regulering, uitvoering en resultaten van undercovertrajecten

Het onderzoek is verricht vanuit de volgende probleemstelling: Welke undercoverbevoegdheden worden uitgevoerd door...

Onderzoek met publicatie | 04-12-2009

Drugsgerelateerde criminaliteit in Nederland in vergelijking met enkele West-Europese landen en de VS

Dit onderzoek is verricht ten behoeve van de evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid. Het bevat een overzicht van de...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2009

Risicotaxatie bij verlof van gedetineerden; een (inter)nationale vergelijking van instrumenten en procedures

In dit onderzoek werd nagegaan of het mogelijk en zinvol is om in de procedure voor verlof van gedetineerden gebruik te maken...

Onderzoek met publicatie | 24-02-2009

Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken; Een inventarisatie

Dit onderzoek betreft een inventarisatie van bestaande of voorgestelde (wettelijke) oplossingen voor het probleem van...

Onderzoek met publicatie | 19-09-2008

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Noord-Amerika'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term