Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

27 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Kwaliteitsverbetering"

Capaciteitsbehoefte Justitiële Jeugdinrichtingen in verandering; trends, ketenontwikkelingen en achtergronden

De afgelopen twee decennia groeide de capaciteitsbehoefte van de JustitiĆ«le Jeugdinrichtingen (JJI’s) aanzienlijk. Tussen...

Onderzoek met publicatie | 16-03-2010

Consulteren over ontwerp-regelgeving: alibi voor vrijblijvendheid of prikkel tot actie?; Een inventarisatie van de Nederlandse consultatiepraktijk

De onderzoeksvraag luidt: Hoe ziet de huidige praktijk van de consultatie van ontwerpregelgeving er in kwantitatieve en in...

Onderzoek met publicatie | 07-12-2007

Het functioneren van de rechterlijke organisatie in beeld; Breedtestudie evaluatie Wet organisatie en bestuur gerechten en Wet Raad voor de rechtspraak

Doel van het onderzoek is te beschrijven hoe de huidige stand van zaken vier jaar na dato van de invoering van de wetten is....

Onderzoek met publicatie | 14-12-2006

Bescherming in ontwikkeling: het vervolg; Vervolgonderzoek in het kader van het 'Deltaplan Kwaliteitsverbetering Gezinsvoogdij'

Tussen ca. juni 2002 en januari 2005 is in het project Deltaplan Gezinsvoogdij een nieuwe werkwijze voor de uitvoering van...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2006

More power to the consumer?; Problems and possibilities to improve the price-quality relation in the delivery of legal services by the Dutch Bar; een essay voor de commisie Van Wijmen

De doelstelling van het onderhavige onderzoek is mogelijke negatieve en positieve effecten van (meer) marktwerking in de...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2006

Ontwikkelingsrichting Gerechtelijk Laboratorium

De laatste jaren wordt er door het Ministerie van Justitie gestreefd naar kwaliteitsverbetering die leidt tot betere...

Publicatie | 01-04-1996

Corruptie

De vraag naar de betrouwbaarheid van de overheid staat centraal in dit themanummer. Daarbij gaat de aandacht meer in het...

Publicatie | 30-05-1991

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Kwaliteitsverbetering'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term