Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

45 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Justitiele jeugdinrichting" en/of "Behandelinrichting" en/of "Jeugdwerkinrichting" en/of "Opvanginrichting"

Getallen of gevallen?; Een onderzoek naar de plaatsing van jeugdige veelplegers op speciaal gereserveerde plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen

Het doel van dit onderzoek is een verklaring te vinden voor het achter- of uitblijven bij de verwachtingen van de...

Onderzoek met publicatie | 02-05-2006

Programma-evaluatie van Den Engh; Opvoeden en overleven in een groep

In Den Engh verblijven licht verstandelijk gehandicapte jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Het zijn zowel...

Onderzoek met publicatie | 02-06-2005

Rechten in justitiële jeugdinrichtingen; Evaluatie Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in het eindrapport: Rechten in justitiële jeugdinrichtingen; evaluatie...

Onderzoek | 11-06-2004

Rechten in justitiële jeugdinrichtingen; Evaluatie Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Het onderzoek dient inzicht te verschaffen in de wijze van uitvoering van de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI)...

Onderzoek met publicatie | 11-06-2004

Samenplaatsing van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen

Doel is te laten zien hoe de samenplaatsing van civielrechtelijk en strafrechtelijk geplaatsten in JJI’s (zowel opvang- als...

Onderzoek met publicatie | 11-06-2004

Kostenmeting interventieprojecten

In dit rapport is aan de hand van 3 casus (PI Breda, PI Noord-Holland Noord en de particuliere JJI Rentray) bestudeerd hoe de...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2003

Trajectvorming in en rond de justitiële jeugdinrichtingen

Het onderzoek beoogt, vanuit het perspectief van trajectvorming, inzicht te verschaffen in de huidige werkwijzen en...

Publicatie | 01-08-2001

Model van justitiële jeugdvoorzieningen voor prognose van de capaciteit

Voor de bedrijfsvoering van het ministerie van Justitie is een betrouwbare prognose van de benodigde sanctiecapaciteit van...

Publicatie | 01-01-2001

Jeugdigen in justitiële behandelinrichtingen; Een analyse in het kader van de motie Duykers

Het onderzoek richt zich op de vraag of de kenmerken van strafrechtelijk en civielrechtelijk geplaatsten, verschillen...

Publicatie | 01-10-2000

Recidive na verblijf in een JBI; een vervolgstudie naar de geregistreerde criminaliteit onder jongeren uit een justitiële behandelinrichting

In deze notitie wordt verslag gedaan van een recidivestudie die gezien kan worden als een vervolg op het onderzoek van...

Publicatie | 01-08-2000

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Justitiele jeugdinrichting'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term