Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

42 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Marokkanen"

Criminele carrières van autochtone en allochtone jongeren; een cijfermatige verkenning op grond van een selectie uit bestaande gegevens

Van autochtone jongeren is bekend dat verreweg de meesten het wat betreft het plegen van delicten ergens tussen hun...

Publicatie | 18-04-1997

De dunne draad tussen doorgaan en stoppen; Een kwalitatief oriënterend onderzoek naar criminaliteitsbevorderende en -remmende factoren bij allochtone jongeren

In dit onderzoek zijn vijftien jongeren in de leeftijdscategorie van 25 tot en met 35 jaar die vanaf hun vroege adolescentie...

Publicatie | 01-04-1997

Preventief ingrijpen in het gezin

De roep om gezinsinterventies leidt tot de vraag of hulp en ondersteuning ook kunnen worden opgelegd wanneer er geen sprake...

Publicatie | 30-08-1996

Een partner van verre; De cijfers

Dit rapport bevat een korte studie naar de omvang van de gezinsgeherenigende en gezinsvormende migratie in Nederland. De...

Publicatie | 01-01-1994

Motives for naturalization (summary); Motifs pour naturalisation (résumé); Einbürgerungsmotive (Zusammenfassung)

In this report summaries in English, French and German of the main results of the study 'Motives for naturalization' are...

Publicatie | 30-04-1993

Motieven voor naturalisatie; Waarom vreemdelingen uit diverse minderheidsgroepen wel of niet kiezen voor naturalisatie

Mede met het oog op het verbeteren van hun rechtspositie wordt verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door langdurig in...

Publicatie | 01-01-1993

Gezinshereninging; De overkomst van gezinsleden van migranten en Nederlanders

Onderzoek naar de vormen en mate van gezinshereniging. De huidige praktijk inzake gezinshereniging is in kaart gebracht,...

Publicatie | 30-01-1992

Motieven voor moord

Moord is het ultieme delict in iedere beschaafde samenleving. Alleen in geval van (burger)oorlog, de doodstraf en euthanasie...

Publicatie | 28-02-1991

Prejop; Een preventieproject voor jongeren met politiecontacten in Amsterdam

In 1989 werd in Amsterdam een preventieproject voor jongeren met politiecontacten gestart. Het project is gesitueerd bij de...

Publicatie | 01-01-1991

Criminaliteitspreventie onder allochtonen; Evaluatie van een project voor Marokkaanse jongeren

In dit interimrapport wordt verslag gedaan van de eerste resultaten van een door het WODC uitgevoerd evaluatie-onderzoek...

Publicatie | 01-01-1991

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Marokkanen'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term