Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

68 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Inrichting" en/of "Verslavingskliniek" en/of "Justitiele jeugdinrichting" en/of "Psychiatrisch ziekenhuis" en/of "Jeugdbeschermingsinrichting" en/of "Tbs-inrichting"

Capaciteitsbehoefte Justitiële Jeugdinrichtingen in verandering; trends, ketenontwikkelingen en achtergronden

De afgelopen twee decennia groeide de capaciteitsbehoefte van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) aanzienlijk. Tussen...

Onderzoek met publicatie | 16-03-2010

Vooronderzoek Effectevaluatie ISD; wetsevaluatie

Op 1 oktober 2004 is de wet ISD in werking getreden. De ISD-maatregel is een persoonsgerichte maatregel, bedoeld voor zeer...

Onderzoek | 10-02-2010

Evaluatie van de Individuele Traject Afdelingen; Een onderzoek naar de mogelijke werking van Individuele Traject Afdelingen (ITA) voor 'groepsongeschikte' jongeren met een PIJ-maatregel

Het doel van dit onderzoek is kennis te verwerven over de eventuele werking van Individuele Traject Afdelingen (ITA) voor...

Onderzoek met publicatie | 08-12-2009

Procesevaluatie netwerk- en trajectberaden nazorg; eindrapportage

In het verleden kregen niet alle jongeren nazorg aan­geboden. Het is de be­doe­ling dat voortaan alle jongeren die een...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2009

Criminogene en beschermende factoren bij preventief gehechte jongens in een JJI

Dit rapport is opgebouwd uit twee delen: een literatuurstudie en een terreinverkenning. Deel I gaat in op de verschillende...

Onderzoek met publicatie | 06-07-2009

Meerjarenprogramma monitoring uitvoering plan van aanpak kabinetsstandpunt TBS

In de aanbevelingen van de Commissie Visser (parlementaire onderzoek TBS) en het kabinetsstandpunt daarop valt te lezen dat...

Onderzoek | 01-07-2009

Evaluatie pilot Zicht op Enschedese Tbs-gestelden (ZOET)

Op 4 maart 2007 vond in de gemeente Enschede een schietincident plaats, waarbij een tbs-gestelde, die in de gemeente woonde,...

Onderzoek met publicatie | 26-06-2009

Expertmeeting TBS meerjarenprogrammering onderzoek

Naar aanleiding van de Commissie Visser (parlementaire onderzoek TBS) en het kabinetsstandpunt valt te lezen dat de nadruk...

Onderzoek | 08-07-2008

Ongewenst verklaarde vreemdelingen in de tbs

Om de kennis te bundelen en de repatriëring te bevorderen is op FPC Veldzicht een voorziening gecreëerd voor ongewenst...

Onderzoek met publicatie | 04-04-2008

Terbeschikkingstelling (TBS) en forensisch psychiatrische zorg

Dit is een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van verschillende onderzoeken die het WODC de afgelopen vijf...

Publicatie | 06-11-2006

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term