Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

56 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Delinquent gedrag"

Effectief vroegtijdig ingrijpen; Een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen ter voorkoming van ernstig delinquent gedrag

In Amsterdam wordt op dit moment een groep van 600 jonge veelplegers van ernstige delicten, zogenaamde Top600 intensief...

Onderzoek met publicatie | 25-07-2013

De rol van freeze-fight-flightreacties bij plegers en slachtoffers van gewelddadige aanslagen

Dit is het verslag van een literatuuronderzoek naar de mogelijke rol van fight-or-flightmechanismen bij daders (specifiek...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2013

Doeltreffendheid Tools4U; onderzoek naar de doelgroep, uitvoering en doeltreffendheid van leerstraf Tools4U

Tools4U is een gedragsinterventie die in het kader van een extramurale leerstraf kan worden ingezet. Deze gedragsinterventie...

Onderzoek met publicatie | 28-03-2013

De juiste snaar; professionals met een publieke taak en de omgang met overlast, agressie en geweld als gevolg van alcohol- en/of drugsgebruik

Werknemers met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met agressie onder invloed van alchol en drugs. Over de rol...

Onderzoek met publicatie | 19-07-2012

Jeugdigen in Aruba: hoe worden ze (niet) delinquent?; empirisch gebaseerde voorstellen voor de aanpak van jeugddelinquentie in overeenstemming met het IVRK

Op 17 januari 2011 was het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) in Aruba tien jaar van kracht. In dit...

Onderzoek met publicatie | 26-09-2011

In de schuld, in de fout?; Schuldenproblematiek en crimineel gedrag bij adolescenten en jongvolwassenen

Steeds meer jongeren steken zich flink in de schulden. Het onderwerp schuldsanering heeft al de aandacht van Justitie, SZW en...

Onderzoek met publicatie | 16-08-2011

Problemen met geld en delinquent gedrag van adolescenten

Dit zijn de resultaten van een deelonderzoek naar de relatie tussen schulden en delinquent gedrag onder jongeren. Doel van...

Onderzoek met publicatie | 16-08-2011

Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd

ProKid is een methodiek voor het vroegtijdig signaleren van recidiverisico bij twaalfminners met politiecontacten. Het korps...

Onderzoek met publicatie | 09-08-2011

Procesevaluatie Tools4U

Tools4U is een individuele training in cognitieve en sociale vaardigheden, die wordt toegepast als leerstraf voor...

Onderzoek met publicatie | 23-05-2011

Criminaliteit in relatie tot gewelddadig radicalisme en terrorisme; een overzicht van theoretische verbanden en een casusanalyse van salafistisch jihadisme in Nederland

De volgende onderzoeksvragen staan in dit in onderzoek centraal: Welke verbanden worden in de wetenschappelijke literatuur op...

Onderzoek met publicatie | 17-01-2011

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term