Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

28 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Administratief procesrecht" is vervangen door "Bestuursprocesrecht".
U heeft gezocht naar pagina's: "Bestuursprocesrecht"

De tijd loopt door; De gevolgen van lange doorlooptijden in de rechtspraak

Het doel van dit onderzoek is om de economische en maatschappelijke gevolgen die gepaard gaan met (lange) doorlooptijden in...

Onderzoek met publicatie | 07-01-2008

Geschilprocedures en rechtspraak in cijfers 2005

Dit rapport bevat een overzicht van kwantitatieve informatie over geschilbeslechting en civiele en bestuursrechtspraak in...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2007

Evaluatie Wet kosten bestuurlijke voorprocedures; Eindrapport

Op 13 maart 2002 is een regeling in werking getreden over de vergoeding van kosten die een belanghebbende maakt in verband...

Onderzoek met publicatie | 18-03-2005

Geschilbeslechtingsdelta 2003

Uit het onderzoek blijkt dat (potentieel) juridische problemen alom aanwezig zijn in het dagelijks leven. Mensen lossen veel...

Onderzoek met publicatie | 14-05-2004

Doorlooptijden; Eindrapport

Verkennende studie naar de mogelijkheden om doorlooptijden te kunnen genereren uit geautomatiseerde gegevensbestanden...

Onderzoek met publicatie | 01-04-2002

Algemeen Bestuursrecht 2001; Hoger beroep

Op 1 januari 1994 is voor het grootste gedeelte van het bestuursrecht rechtspraak in twee feitelijke instanties ingevoerd. De...

Publicatie | 01-09-2001

Algemeen bestuursrecht 2001; Rechtsvergelijkende bestuursrechtspraak; een bespreking van de stelsels van Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland

In het kader van de voorbereiding van de besluitvorming van de Herziening; Rechterlijke Organisatie Derde Fase is onderzoek...

Publicatie | 01-09-2001

Het onderzoek ter zitting; Onderzoeksproject Strafvordering 2001: eerste interimrapport

In dit boek wordt verslag gedaan van de resultaten van het eerste jaar van het onderzoeksproject Strafvordering 2001. In deze...

Publicatie | 01-06-1999

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Bestuursprocesrecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term