Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

36 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Beleidsonderzoek" is vervangen door "Beleidsevaluatie".
U heeft gezocht naar pagina's: "Beleidsevaluatie"

Naar een beleidsmonitor bestrijding witwassen

In verschillende evaluaties is vastgesteld dat de bestrijding van witwassen in Nederland nog de nodige gebreken vertoont. Om...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2013

Opbrengsten boetes en transacties uit verkeersovertredingen

De probleemstelling voor dit verkennende onderzoek luidt: "Welke mogelijke oorzaken zijn er voor de discrepantie tussen...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2011

Landelijk beleid huiselijk geweld; theoriegestuurde evaluatie periode 2002-2011

In 2002 is de Nederlandse overheid gestart met landelijk beleid om huiselijk geweld tegen te gaan. In dit rapport weergegeven...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2011

Evaluatie van justitiële (beleids)interventies; WODC-notitie

Het belang van evaluatieonderzoek voor beleid vormt een van de achtergronden van deze notitie. De tweede is dat bij de...

Publicatie | 18-11-2010

Justitie in de wereld, op weg naar een interne balans; evaluatie van het internationale beleid van het ministerie van Justitie en DEIA in het bijzonder

Het Ministerie van Justitie wil de komende jaren meer regie, coherentie en focus aanbrengen in de Europese en internationale...

Onderzoek met publicatie | 22-04-2010

Stand van zaken ontwikkeling Beleidsmonitor Veelplegers; Eindrapport

Dit is een onderzoek naar de ontwikkeling van een Beleidsmonitor Veelplegers. Het doel daarvan is het verbinden van...

Onderzoek met publicatie | 28-03-2008

Beleidsevaluatie

De aanleiding voor dit themanummer is niet alleen de explosieve toename van het aantal evaluaties in Nederland en andere...

Publicatie | 19-12-2005

Inspannen tegen XTC; Eerste meting: stand van zaken 2002 nota 'Samenspannen tegen XTC'

Doel van dit onderzoek is na te gaan hoe het staat met de inspanningen en de resultaten van de aanpak van synthetische...

Onderzoek met publicatie | 02-01-2004

Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid; Eerste resultaten van de pilots Stimulering Integrale Handhaving Prostitutiebeleid

In de pilots 'Stimulering Integrale Handhaving Prostitutiebeleid' die in het kader van het programma 'Handhaven op niveau'...

Onderzoek met publicatie | 10-04-2003

Instrument uitvoeringsproblemen

In samenwerking met de Inspectie voor de Rechtshandhaving heeft Regioplan een conceptinstrument ontwikkeld waarmee...

Publicatie | 01-05-1999

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Beleidsevaluatie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term