Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

40 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Afvalcriminaliteit" is vervangen door "Milieucriminaliteit".
U heeft gezocht naar pagina's: "Milieucriminaliteit" en/of "Bodemverontreiniging" en/of "Luchtverontreiniging" en/of "Waterverontreiniging"

De effectiviteit van klassieke en alternatieve reguleringsinstrumenten in milieuhandhaving

Dit rapport bevat de verslagen van de gehouden lezingen op het symposium 'De effectiviteit van klassieke en alternatieve...

Publicatie | 01-01-1999

De berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel uit milieudelicten

In deze bundel wordt onderzocht op welke wijze het wederrechtelijk verkregen voordeel dient te worden berekend bij...

Publicatie | 28-01-1998

Samen sterk met maatwerk; Een onderzoek naar de samenwerking tussen gemeenten bij de handhaving van milieurecht en ruimtelijk bestuursrecht

Het onderzoek bouwt voort op een onderzoek naar de effectiviteit van de milieurechtshandhaving dat door de Vrije Universiteit...

Publicatie | 01-11-1997

Ondernemend milieubeleid; risico's van alternatieve regulering

Aanleiding voor dit onderzoek vormde een risico-analyse naar de werking van de afvalmarkt van de Centrale Recherche...

Publicatie | 16-04-1997

Evaluatie OM-Milieukaart

Dit rapport beoogt een beeld te geven van de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de milieukaart van het...

Publicatie | 05-04-1996

Dossier TCR; Tien jaar schone schijn

Dit rapport beoogt een totaalbeeld te presenteren van de illegale praktijken rond het bedrijf Tankcleaning Rotterdam (TCR) en...

Publicatie | 01-01-1996

Grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken

Doel onderzoek: Het doen van aanbevelingen betreffende de organisatie en aanpak van grote multidisciplinaire strafrechtelijke...

Publicatie | 01-01-1996

De markt van misdaad en milieu; deel II; De grijze en groene deelmarkten

Deelrapport 2 van het onderzoek dat verricht is naar de aard, verschijningsvorm en omvang van zware milieucriminaliteit. Het...

Publicatie | 30-08-1995

De markt van misdaad en milieu; deel I

Onderzoek, in samenwerking met B&A Groep Beleidsonderzoek en -advies, mede op verzoek van de politieregio Kennemerland,...

Publicatie | 30-07-1995

Overtredende overheden; Vervolgingsbeleid inzake milieudelicten

Centraal in het onderzoek dat het WODC heeft uitgevoerd in opdracht van het Coördinerend Beleidsoverleg Milieu en in overleg...

Publicatie | 30-03-1995

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term