Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

41 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Kinderbescherming" is vervangen door "Jeugdbescherming".
U heeft gezocht naar pagina's: "Jeugdbescherming"

Twaalfminners

De huidige regering wil meer invloed uitoefenen op het welzijn en de opvoeding van kinderen. De aandacht van Justitie voor...

Publicatie | 11-12-2008

Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2013; Beleidsneutrale ramingen

Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen in de behoefte aan capaciteit tot en met het jaar 2013 van onder andere OM,...

Onderzoek met publicatie | 16-09-2008

Verkorting doorlooptijden in de jeugdbeschermingsketen; Evaluatie pilots Project 'Afstemming werkwijze in de keten' (Programma Beter Beschermd)

Dit rapport doet verslag van een evaluatie van zeven pilots gericht op het verkorten van de doorlooptijden in het kader van...

Onderzoek met publicatie | 19-10-2007

Evaluatie Justitieel Casusoverleg Jeugd

In het Actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit 2003-2006 Jeugd terecht is een van de actiepunten de landelijke invoering van...

Onderzoek met publicatie | 20-01-2006

Effectief beschermd; Een onderzoek naar de haalbaarheid van een instrument voor het meten van de effectiviteit van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen

Doel van het onderzoek is de ontwikkeling van een instrument en een voorstel tot implementatie ervan om de effectiviteit en...

Onderzoek met publicatie | 13-09-2005

De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht; Evaluatie Tijdelijke Instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

De tijdelijke instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is per 1 april 2001 in werking...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2004

Kinderbescherming

Afgezien van op zich nuttige discussies over de structuur en organisatie van de vrijwillige jeugdzorg en de kinderbescherming...

Publicatie | 24-12-2002

Bescherming en jeugdzorg; De positie van de jeugdbescherming binnen Bureau Jeugdzorg

Dit eindrapport betreft een onderzoek naar de positie van de jeugdbescherming binnen Bureau Jeugdzorg uitgevoerd in opdracht...

Publicatie | 30-03-1999

Het klachtrecht voor jeugdigen in de justitiële rijksinrichtingen; Een onderzoek naar de wettelijke regeling en de praktische uitvoering

In deze notitie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het klachtrecht voor jeugdigen in justitiƫle rijksinrichtingen,...

Publicatie | 30-11-1996

Preventief ingrijpen in het gezin

De roep om gezinsinterventies leidt tot de vraag of hulp en ondersteuning ook kunnen worden opgelegd wanneer er geen sprake...

Publicatie | 30-08-1996

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term