Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

44 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Mensenrechten"

Een meewerkverplichting bij grootschalig DNA-onderzoek in strafzaken?

Indien bij een opsporingsonderzoek naar een ernstig misdrijf onvoldoende aanwijzingen zijn die leiden naar een (of meerdere)...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2013

Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief

De centrale vraagstelling van het onderzoek is: welke regelingen en modaliteiten bestaan er in de onderzochte landen (Belgiƫ,...

Onderzoek met publicatie | 09-01-2013

Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel; Nopen ontwikkelingen sinds 2000 tot invoering van een ontsleutelingsplicht voor verdachten?

In 2000 heeft prof. dr. E.J. Koops een omvangrijke publicatie over het decryptiebevel aan de verdachte geschreven (E.J....

Onderzoek met publicatie | 28-11-2012

Mensenrechten in Nederland

Nederland neemt internationaal een belangrijke positie in als voorvechter van de mensenrechten. Respect voor mensenrechten...

Publicatie | 25-10-2012

Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht; een rechtsvergelijkend perspectief

In dit rapport wordt verslag gedaan van een inventariserend onderzoek naar wettelijke voorzieningen om een snellere en...

Onderzoek met publicatie | 05-01-2012

Nederlandse antiterrorismeregelgeving getoetst aan fundamentele rechten; een analyse met meer bijzonder aandacht voor het EVRM

Nederland hanteert in de strijd tegen terrorisme een brede beleidsbenadering. Deze benadering richt zich op het vroegtijdig...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2011

Rechtsbescherming van uithuisgeplaatsten; een verkennend onderzoek

Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Daarmee is het mogelijk geworden om bij een (dreigende)...

Onderzoek met publicatie | 01-11-2010

Van vonnis tot DNA-profiel; Procesevaluatie van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

Doel van het onderzoek is: het verkrijgen van inzicht in de uitvoeringspraktijk van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden;...

Onderzoek met publicatie | 13-06-2008

Handboek internationaal recht

Een van de meest in het oog springende Nederlandstalige standaardwerken op het terrein van het Volkenrecht, dat tot in de...

Onderzoek met publicatie | 04-04-2007

Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006 ; Feitenvaststelling in beroep

Dit betreft een onderzoek in het kader van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het onderwerp...

Onderzoek met publicatie | 09-02-2007

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term