Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

33 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Moord" en/of "Seriemoord" en/of "Eerwraak" en/of "Crime passionnel" en/of "Roofmoord" en/of "Liquidatie"

Moord en doodslag in Nederland; 1998 en 2002-2004

Het doel van dit rapport is tweeledig. Enerzijds geeft het inzicht in de structuur, de opzet en de kwaliteit van de Monitor...

Onderzoek met publicatie | 20-11-2007

De kosten van criminaliteit; Een onderzoek naar de kosten van criminaliteit voor tien verschillende delicttypen

In dit onderzoek staan de volgende twee vragen centraal: Hoe kan de verhouding tussen de omvang van de geregistreerde...

Onderzoek met publicatie | 26-09-2007

Eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije; Een overzicht van informatie inzake aard, omvang en aanpak

In 2006 heeft de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een beleidsprogramma ‘eergerelateerd geweld’ naar de Tweede...

Onderzoek met publicatie | 04-06-2007

Eerwraak of eergerelateerd geweld?; Naar een werkdefinitie

Het concrete doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een heldere, werkbare definiƫring van het fenomeen; een...

Onderzoek met publicatie | 20-05-2005

Russian Biznes in the Netherlands

This study focuses on the Russian-speaking immigrants and examines how they view the Russian organized crime activities in...

Onderzoek met publicatie | 27-09-2002

Culturele diversiteit

Wetgeving en wetshandhaving behoren tot de kerntaken van Justitie. En wetten zijn codificaties van normen en waarden van...

Publicatie | 30-06-2002

Moord en doodslag in 1998

De hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek naar moord en doodslag is beperkt, ondermeer omdat uitgebreide, structureel...

Publicatie | 30-12-2001

Geliquideerd; Criminele afrekeningen in Nederland

Dit is een onderzoek naar aard en omvang van liquidaties in Nederland. Hiervoor zijn politiedossiers onderzocht die, blijkens...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2001

Domestic Victimization

Publicatie | 30-03-1998

Fatale fantasie; Een onderzoek naar moorden op prostituées

In dit onderzoek zijn de moorden op een aantal prostituƩes onderzocht. Beschreven wordt welke werkwijze is gevolgd, noties...

Publicatie | 30-03-1994

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term