Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

50 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Burgerlijk proces" is vervangen door "Civiel proces".
U heeft gezocht naar pagina's: "Civiel proces"

Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland; Deel 1: Wettelijk kader en handhaving

In 2011 is een nieuwe Europese richtlijn aangenomen die regelt dat beschermingsmaatregelen ten behoeve van een slachtoffer...

Onderzoek met publicatie | 29-10-2012

Civiel schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten; de rol van de civiele procedure: gebruik, knelpunten en oplossingsrichtingen

In deze rapportage is onderzocht welke rol civiele procedures voor de vergoeding van schade spelen voor slachtoffers van...

Onderzoek met publicatie | 08-10-2012

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2010; ontwikkelingen en samenhangen

Deze tweede volledige editie van Rechtspleging Civiel en Bestuur (C&B) - eerder verscheen online een update van het...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2012

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008; ontwikkelingen en samenhangen

Om een beeld te kunnen schetsen van de ontwikkelingen in het (maatschappelijk) functioneren van het rechtsbestel op het...

Onderzoek met publicatie | 12-04-2010

Plan- en procesevaluatie van project Overlastdonatie

Winkelcriminaliteit is een flink probleem in (delen van) Nederland. Het project Overlastdonatie is ontwikkeld om...

Onderzoek met publicatie | 22-01-2010

De daad bij het woord; het naleven van rechterlijke uitspraken en schikkingsafspraken

Uit het onderzoek moet blijken in hoeverre hetgeen in een gerechtelijke procedure wordt opgelegd (door de rechter) of...

Onderzoek met publicatie | 11-09-2009

Evaluatie PMJ-systeem ; Van beleidsneutraal naar beleidsrijk

Het doel van het PMJ-systeem is om zo betrouwbaar mogelijk prognoses te maken van de instroom van zaken in justitiƫle ketens...

Onderzoek met publicatie | 31-08-2009

Inventarisatie civielrechtelijke registraties

Het doel van de inventarisatie is om ervoor te zorgen dat gegevens uit de justitiƫle basisregistraties effectiever gebruikt...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

De tijd loopt door; De gevolgen van lange doorlooptijden in de rechtspraak

Het doel van dit onderzoek is om de economische en maatschappelijke gevolgen die gepaard gaan met (lange) doorlooptijden in...

Onderzoek met publicatie | 07-01-2008

Het recht in betere tijden; Over de werking van interventies ter versnelling van civiele procedures

In deze studie staat de snelheid van civiele procedures centraal. De aandacht is daarbij niet primair gericht op de vele...

Onderzoek met publicatie | 01-11-2007

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Civiel proces'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term