Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

30 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Jeugdzorg"

Twaalfminners

De huidige regering wil meer invloed uitoefenen op het welzijn en de opvoeding van kinderen. De aandacht van Justitie voor...

Publicatie | 11-12-2008

Illegaal verblijf in Nederland; Een literatuuronderzoek

De onderzoeksvragen bij dit project luiden:  Wat is uit de literatuur bekend over overlast en criminaliteit door illegalen in...

Onderzoek met publicatie | 23-05-2008

Nulmeting forensische diagnostiek jeugd; Een onderzoek naar de inwerkingtreding van het landelijk kader in de arrondissementen Arnhem, Breda, Groningen en Haarlem

Het doel van het landelijk kader forensische diagnostiek jeugd (FDJ) is bij te dragen aan de verbetering van de...

Onderzoek met publicatie | 18-08-2006

Crisisplaatsingen in de opvanginrichtingen

In aanvulling op andere onderzoeken naar civiele plaatsingen gaat dit onderzoek over de afstemming van het (zorg)aanbod op de...

Onderzoek met publicatie | 11-06-2004

Forensische Diagnostiek in de Jeugdzorg; Een 'nulmeting' naar de forensische stand van zaken in 2003 in de arrondissementen Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Utrecht

Om verbeteringen in de forensische diagnostiek in de jeugdzorg door te voeren, is het Landelijke Kader FDJ ontwikkeld. De...

Onderzoek met publicatie | 03-06-2004

Kinderbescherming

Afgezien van op zich nuttige discussies over de structuur en organisatie van de vrijwillige jeugdzorg en de kinderbescherming...

Publicatie | 24-12-2002

Bescherming en jeugdzorg; De positie van de jeugdbescherming binnen Bureau Jeugdzorg

Dit eindrapport betreft een onderzoek naar de positie van de jeugdbescherming binnen Bureau Jeugdzorg uitgevoerd in opdracht...

Publicatie | 30-03-1999

Preventief ingrijpen in het gezin

De roep om gezinsinterventies leidt tot de vraag of hulp en ondersteuning ook kunnen worden opgelegd wanneer er geen sprake...

Publicatie | 30-08-1996

Jongerenwerk, sport en criminaliteit

In dit themanummer komt de vraag naar voren of er wellicht iets 'mis' is met de wijze waarop jongeren worden ingevoegd in het...

Publicatie | 27-07-1988

Justitie en hulpverlening aan minderjarigen

In dit themanummer dat als titel draagt: 'Justitie en hulpverlening aan minderjariten', ligt het accent op de...

Publicatie | 30-04-1980

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term