Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

34 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Opinieonderzoek" is vervangen door "Enquete".
U heeft gezocht naar pagina's: "Enquete" en/of "Bevolkingsenquete"

Opinies over straf en celcapaciteit; Verslag van een media-analyse, een gespreksronde en een bevolkingsenquête ten behoeve van de ontwikkeling van een communicatieplan

Om te komen tot een gefundeerde communicatie-strategie rondom de cellenproblematiek is het van belang om naast kwantitatief...

Publicatie | 27-01-1996

Knelpunten bij de toepassing van dienstverlening?; Uitkomsten van een enquête onder rechters, officieren van justitie, advocaten en coördinatoren dienstverlening

In september en oktober 1990 heeft het WODC op verzoek van de Overleg- en adviescommissie Alternatieve Sancties (OCAS) een...

Publicatie | 01-03-1991

Voorlichting over vandalisme doorgelicht; Evaluatie-onderzoek van een grootschalige voorlichtingscampagne en studie naar (on)mogelijkheden van voorlichting

Sinds 1986 wordt het kwartaalblad SEC uitgegeven in het kader van het beleidsplan Samenleving en criminaliteit. In oktober...

Publicatie | 01-01-1991

Bestuurlijke preventie van veel voorkomende criminaliteit; een enquête onder gemeenten, parketten en provincies

Bij het samenstellen van de enquête is uitgegaan van de volgende algemene vragen: Hebben de gemeenten een actief...

Publicatie | 27-12-1989

Evaluatie van de slachtoffercirculaire Vaillant II; een eerste indruk

De evaluatie betreft de vraag in hoeverre er gevolg aan de slachtoffercirculaire wordt gegeven door OM en de politie.

Publicatie | 10-09-1987

Opnieuw: de opvattingen van de Nederlandse bevolking omtrent de duur van de alimentatie na echtscheiding

Dit is een aanvullend onderzoek dat zich richt op de positie van de op hogere leeftijd scheidende vrouw, waarbij ook de...

Publicatie | 10-04-1987

Supportersbeleid en voetbalvandalisme; een verslag van een enquête onder betaald voetbalorganisaties

Dit is het verslag van een enquête onder betaald voetbalorganisaties (BVO's) in Nederland over het beleid tegenover...

Publicatie | 27-12-1986

Verslag van een enquete over voetbalvandalisme onder de leden van het Openbaar Ministerie

In drie hoofdstukken worden de resultaten van een enquête  weergegeven. Daarbij komen de volgende thema's aan de orde: het...

Publicatie | 03-11-1985

Het toekennen van prioriteiten bij de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis

Het geheel aan verrricht onderzoek kan worden onderscheiden in vier onderdelen: 1) een periodieke peiling naar het bestand...

Publicatie | 18-09-1985

Peiling van de opinies in de Nederlandse bevolking omtrent belastingontduiking en misbruik bij sociale uitkeringen; onderzoeksrapport: resultaten van een enquête onder ruim 1000 personen

De peiling omvat de volgende onderwerpen: 1. achtergronden: leeftijd, (arbeids-)positie, opleiding, politieke affiniteit,...

Publicatie | 09-12-1984

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term