Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

39 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Ontbinding van het huwelijk" en/of "Echtscheiding" en/of "Verstoting"

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen

In deze factsheet wordt ingegaan op de volgende vragen: In hoeverre worden mediationafspraken bij echtscheidingen...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2009

Het Nederlandse rechtsbestel in Europees perspectief

In dit themanummer staat centraal het functioneren van het Nederlandse rechtsbestel in Europees perspectief, waarbij het...

Publicatie | 29-06-2009

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) is op 1 mei 1995 in werking getreden. In het onderzoek moet worden...

Onderzoek met publicatie | 05-10-2007

Een empirische analyse van de situatie van kinderen na een scheiding van ongehuwde ouders

De wijze waarop ouders de opvoeding, zorg en kosten van de kinderen regelen na een scheiding loopt nogal uiteen. In de...

Onderzoek | 30-09-2006

Evaluatie regelingen inning kinderalimentatie; Eindrapport

Het is wettelijk geregeld dat ouders voor hun kinderen zorgen tot deze 21 jaar zijn. Als ouders hun kinderen niet (langer)...

Onderzoek met publicatie | 26-04-2002

Doorlooptijden; Eindrapport

Verkennende studie naar de mogelijkheden om doorlooptijden te kunnen genereren uit geautomatiseerde gegevensbestanden...

Onderzoek met publicatie | 01-04-2002

Bemiddeling in uitvoering; Evaluatie experimenten scheidings- en omgangsbemiddeling

In 1999 zijn er twee experimenten gestart door het ministerie van Justitie, één voor scheidingsbemiddeling en één voor...

Publicatie | 01-10-2001

Huwelijksvermogensrecht in rechtsvergelijkend perspectief; Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Zweden

In het in 1997 verschenen rapport van de Commissie rechten en plichten van echtgenoten werd geconcludeerd dat...

Publicatie | 01-11-1999

Effectuering van omgang in rechtsvergelijkend perspectief

Dit rapport schetst een beeld van de situatie met betrekking tot de theorie en praktijk van de handhaving van...

Publicatie | 01-10-1999

Omgangsbegeleiding; Een inventarisatie

Dit rapport bevat de inventarisatie van de bestaande projecten omgangsbegeleiding en de concrete aanbevelingen over de...

Publicatie | 01-12-1998

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Ontbinding van het huwelijk'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term