Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

42 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Ovj" is vervangen door "Officieren van justitie".
U heeft gezocht naar pagina's: "Officieren van justitie" en/of "Milieuofficieren" en/of "Hulpofficieren" en/of "Persofficieren" en/of "Fraudeofficieren"

Heenzendingen

Doel: Eind maart 1993 bereikte het WODC het verzoek om een onderzoek in te stellen dat moest resulteren in een kwalitatief...

Publicatie | 01-01-1994

Tijd voor tijdschrijven; resultaten van het project Tijdschrijven milieu-openbaar ministerie, ressort Amsterdam

Als doelstelling van het onderzoek in gekoppeld aan het project Tijdschrijven is geformuleerd: Het zichtbaar maken van de...

Publicatie | 13-09-1993

Het openbaar ministerie in ontwikkeling

Zoals het in een rechtsstaat betaamt, geldt in Nederland het beginsel dat alleen wettelijk strafbaar gesteld gedrag mag...

Publicatie | 30-06-1992

Knelpunten bij de toepassing van dienstverlening?; Uitkomsten van een enquête onder rechters, officieren van justitie, advocaten en coördinatoren dienstverlening

In september en oktober 1990 heeft het WODC op verzoek van de Overleg- en adviescommissie Alternatieve Sancties (OCAS) een...

Publicatie | 01-03-1991

Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het gerechtelijk vooronderzoek (gvo). Het onderzoek is ingesteld...

Publicatie | 01-01-1991

Slachtofferzorg bij het openbaar ministerie

Doel: In april 1987 werden de richtlijnen aan politie en O.M. t.a.v. de uitbreiding van het slachtofferbeleid gepubliceerd....

Publicatie | 01-05-1990

Alternatieve sancties onderzocht; Eindrapport van het evaluatieonderzoek alternatieve sancties voor jeugdigen

De inhoud van dit eindrapport ziet er als volgt uit. In hoofdstuk 2 wordt stil gestaan bij de organisatie en uitvoering van...

Publicatie | 01-04-1986

Verslag van een enquete over voetbalvandalisme onder de leden van het Openbaar Ministerie

In drie hoofdstukken worden de resultaten van een enquĂȘte  weergegeven. Daarbij komen de volgende thema's aan de orde: het...

Publicatie | 03-11-1985

Alternatieve sancties en andere strafrechtelijke afdoeningsvormen voor jeugdigen; Een vergelijkend onderzoek naar alternatieve sancties en andere afdoeningsvormen voor strafrechtelijk minderjarigen - 3e rapport

Dit derde rapport gaat nader in op de alternatieve sancties en haar kenmerken door de groep alternatief gestrafte jongeren te...

Publicatie | 01-11-1985

Het toekennen van prioriteiten bij de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis

Het geheel aan verrricht onderzoek kan worden onderscheiden in vier onderdelen: 1) een periodieke peiling naar het bestand...

Publicatie | 18-09-1985

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term