Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

28 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Internationale rechtshulp" en/of "Overdracht straftenuitvoerlegging" en/of "Overdracht strafvervolging" en/of "Kleine rechtshulp" en/of "Uitlevering"

Forensisch DNA-onderzoek; Een rechtsvergelijkende verkenning naar de regelgeving en de praktijk van het forensisch DNA-onderzoek in Nederland, België, Duitsland, Engeland & Wales en Frankrijk

Het rapport bevat een overzicht van bestaande regelingen en praktijken met betrekking tot het toepassen van DNA-onderzoek in...

Onderzoek met publicatie | 16-12-2005

Europees strafrecht

In dit nummer wordt de aandacht voornamelijk geconcentreerd op ontwikkelingen binnen het Europese strafrecht. Onder meer de...

Publicatie | 30-03-2001

Rapportage over het (verkennend) rechtsvergelijkend onderzoek inzake kleine rechtshulp aan/door derdenlanden ; Schone handen in de rechtshulp?

Naar aanleiding van de vraag op welke wijze Nederland strafrechtelijke samenwerking met landen waar (het risico bestaat dat)...

Publicatie | 01-09-2000

Internationale bewijsgaring in strafzaken II; Nederland en Duitsland

Dit boek is het tweede in een reeks van rechtsvergelijkende studies waarin ten behoeve van het internationale...

Publicatie | 01-08-2000

Overheden over internationalisering en ICT-recht; De standpunten van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

Met het onderzoek wordt beoogd een inventarisatie te geven van de standpunten van enkele nationale overheden (Duitsland,...

Publicatie | 01-08-2000

Internationale bewijsgaring in strafzaken; Nederland, Engeland en Wales

Het onderzoek is het eerste in een reeks van drie, waarin een rechtsvergelijking wordt gemaakt tussen de strafvorderlijke...

Publicatie | 01-02-2000

East meets West in Crime

Publicatie | 30-12-1995

De strafkamer van de Hoge Raad in cijfers 1988-1989

Ten behoeve van zijn jaarverslag besloot de Hoge Raad in de herfst van 1988 om de tot dan toe handmatige cijferverzameling...

Publicatie | 01-02-1991

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term