Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

55 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Geweld"

Fanatisme; christelijk, islamitisch en seculier apocalyptisch geweld door de eeuwen heen

Dit onderzoek richt zich op verhaalstructuren die de afgelopen duizend jaar millenaristisch geweld propageerden of daartoe...

Onderzoek met publicatie | 06-03-2012

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan; kennis over effectiviteit

Het onderhavige onderzoek evalueert de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). De KVU is een initiatief van het ministerie van...

Onderzoek met publicatie | 24-02-2012

Ongewenste omgangsvormen tussen gevangenispersoneel; stand van zaken anno 2011

Dit rapport doet verslag van een deel van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers van het...

Onderzoek met publicatie | 12-09-2011

Evaluatie van de pilot C&SCO-CAM; monitoring van de implementatie en doelstellingen van een programma ter preventie van geweld op middelbare scholen

Dit rapport is een verslag van de proces- en effectevaluatie van een programma ter preventie van geweld op middelbare...

Onderzoek met publicatie | 10-05-2011

Agressie en geweld; weten wat helpt; een overzichtsstudie van preventieve interventies tegen geweld in de openbare ruimte

De doelstelling van dit onderzoek is drieledig. In de eerste plaats heeft dit onderzoek als doel inzicht te bieden in het...

Onderzoek met publicatie | 10-05-2011

Geweldcijfers; een inventarisatie van monitoren en weergave van trends in geweld

De werkelijke omvang van geweld in de Nederlandse samenleving is vaak lastig te bepalen. Diverse bronnen kampen elk met...

Onderzoek met publicatie | 26-10-2010

Actuele justitiethema's in historisch perspectief

Dit themanummer rust op drie pijlers binnen de historische criminologie. Ten eerste de langetermijnontwikkelingen in sociale...

Publicatie | 14-04-2010

Aggression and violence, posttraumatic stress and absenteeism in penitentiaries

The aim of the Judicial Penitentiary Service (DJI) is to gain insight into the possible effects of aggression and violence...

Publicatie | 18-03-2008

De wereld achter de wietteelt

In deze studie is het productieproces en de organisatie van de wietteelt onderzocht. Tevens is ingezoomd op de internationale...

Onderzoek met publicatie | 12-11-2007

Onderlinge agressie en geweld van personeelsleden in een penitentiaire inrichting

Onderlinge agressie en geweld (OAG) tussen personeel en gedetineerden en gedetineerden onderling is een belangrijk thema. Er...

Onderzoek met publicatie | 16-08-2007

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Geweld'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term